Tipuri

    Prin „act de studii” se înţelege orice tip de diplomă sau certificat care se eliberează (conform Legii nr. 288/2004 şi Legii învăţământului nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare) astfel:

  • diplomă de licenţă – ciclul I de studii universitare de licenţă (Legea nr. 288/2004);
  • diplomă de licenţă – ciclul I de studii universitare de licenţă (Legea nr. 1/2011);
  • diplomă de master – ciclul II de studii universitare de masterat (Legea nr. 288/2004);
  • diplomă de doctor, pentru persoanele care au obţinut titlul ştiinţific de doctor;
  • certificat de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic nivel I / nivel II (Legea nr. 288/2004);
  • diplomele şi certificatele sunt însoţite de Suplimentul la diplomă / Foaia matricolă;
  • certificat de promovare a examenului pentru acordarea gradului didactic I, gradului didactic II în învăţământ (se eliberează de la camera E 137).