Titluri conferite absolvenților de ciclul I - studii licență

Conform HG nr. 580/09.07.2014
 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Facultatea de Inginerie Alimentară
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor
Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management
Facultatea de Istorie şi Geografie
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării
Facultatea de Silvicultură
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

 

    Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Programul de studii universitare de licenţă – ciclul I Titlul obţinut

Educaţie fizică şi sportivă

Licenţiat în educaţie fizică şi sport

Kinetoterapie şi motricitate specială

Licenţiat în kinetoterapie şi motricitate specială

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
 (începând cu promoţia 2015)

Licenţiat în fiziokinetoterapie

Nutriţie şi dietetică
 (începând cu promoţia 2015)

Licenţiat în nutriţie şi dietetică

    Facultatea de Inginerie Alimentară

Programul de studii universitare de licenţă – ciclul I Titlul obţinut

Ingineria produselor alimentare

Inginer

Controlul şi expertiza produselor alimentare

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

    Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

Programul de studii universitare de licenţă – ciclul I Titlul obţinut

Calculatoare

Inginer

Automatică şi informatică aplicată

Energetică industrială

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

Sisteme electrice

Electronică aplicată

    Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management

Programul de studii universitare de licenţă – ciclul I Titlul obţinut

Tehnologia construcţiilor de maşini

Inginer

Inginerie economică în domeniul mecanic

Mecatronică

Ingineria şi managementul calităţii

Echipamente pentru procese industriale

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

    Facultatea de Istorie şi Geografie

Programul de studii universitare de licenţă – ciclul I Titlul obţinut

Geografia turismului

Licenţiat în geografie

Geografie

Istorie

Licenţiat în istorie

Muzeologie

Geografia mediului

Licenţiat în ştiinţa mediului

Filosofie 

Licenţiat în filozofie 

Relaţii internaţionale şi studii europene

Licenţiat în relaţii internaţionale şi studii europene

Ştiinţe politice

Licenţiat în ştiinţe politice

Asistenţă socială

Licenţiat în asistenţă socială

Biblioteconomie şi ştiinţa informării

Licenţiat în biblioteconomie şi ştiinţa informării

    Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Programul de studii universitare de licenţă – ciclul I

Titlul obţinut

Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză / germană / spaniolă / italiană

Licenţiat în filologie

Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză / germană

Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română / germană

Limba şi literatura ucraineană – Limba şi literatura română / franceză / engleză

Comunicare şi relaţii publice

Licenţiat în ştiinţe ale comunicării

    Facultatea de Silvicultură

Programul de studii universitare de licenţă – ciclul I Titlul obţinut

Silvicultură

Inginer

Ecologie şi protecţia mediului

Licenţiat în ştiinţa mediului

    Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică

Programul de studii universitare de licenţă – ciclul I

Titlul obţinut

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

Licenţiat în ştiinţe economice

Contabilitate şi informatică de gestiune

Afaceri internaţionale

Management

Finanţe şi bănci

Administrarea afacerilor

Cibernetică economică

Informatică economică

Administraţie publică

Licenţiat în ştiinţe administrative

Asistenţă managerială şi secretariat

Drept

Licenţiat în drept

Economie generală şi comunicare economică

Licenţiat în ştiinţe economice

    Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Programul de studii universitare de licenţă – ciclul I

Titlul obţinut

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Licenţiat în pedagogia învăţământului primar şi preşcolar