Posturi didactice și de cercetare

 An universitar 2019 - 2020

- perioadă nedeterminată - 
semestrul I

 

I. FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
I.1. Departamentul de Educație Fizică și Sport

1. Asistent universitar, poz.30, disciplinele: Fiziologie, Masaj și tehnici complementare, Kinetoterapia în geriatrie-gereontologie, Kinetoterapia în afecțiuni ortopedico-traumatice cu aplicații în sport;

Informații post
COMISIA DE CONCURS:
Preşedinte:       Prof. univ. dr. Petru GHERVAN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri:           Conf. univ. dr. Elena VIZITIU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Lector univ. dr. Claudia Neli BÎLHA, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Lector univ. dr. Maria Daniela CRĂCIUN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Șef de lucrări dr. Călina Sînziana SILIȘTEANU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri supleanţi:  Conf. univ. dr. Florian BENEDEK, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Lector univ. dr. Gheorghe PRICOP, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR:
Preşedinte:        Conf. univ. dr. Bogdan Marius GROSU;
Membri:           Lector univ. dr. Oana Cristina PAȚA;
Lector univ. dr. Sorin RAȚĂ;
Secretar:           Lector univ. dr. Virgil Adrian MOROȘAN LARIONESCU.

Candidați: Mihai Constantinescu - CV, listă lucrări, fișă de verificare, aviz
Data: 31.01.2020, ora 11 – proba scrisa, ora 15 – proba practica, ora 17 - interviu, sala K210 corp K
Rezultat concurs
Rezultat final

 

 

I. 2. Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană
1. Conferențiar universitar, poz.4, disciplinele: Științele comportamentului. Psihologie medicală. Sociologie medicală, Comunicare medicală, Neuropsihologie, Psihologie și analiza datelor;

Informații post, Engleză
COMISIA DE CONCURS:
Președinte:        Prof. univ. dr. Mihai COVAȘĂ, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri:           Prof. univ. dr. Ruxandra Loredana  DIACONU-GHERASIM, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
Conf. univ. dr. Violeta ENEA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
Conf. univ. dr. Ioana Roxana PODINA, Universitatea din București;
Conf. univ. dr. Adina COLOMEISCHI, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri supleanți: Conf. univ. dr. Petruța Paraschiva RUSU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Prof. univ. dr. Andrei MIU, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca;

COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR:
Președinte:        Prof. univ. dr. Mihai DIMIAN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri:           Conf. univ. dr. Florian BENEDEK, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Conf.univ. dr.  Răzvan VIORESCU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;;
Membru supleant: Conf. univ. dr. Doina Maria SCHIPOR, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Secretar:           Conf. univ. dr. Bogdan GROSU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

 Candidați: Florin-Liviu Țibu - CV, listă lucrări, fișă de verificare, aviz
Data: 30.01.2020, ora 13, sala A113, corp A
Rezultat concurs
Rezultat final


2.Conferențiar universitar, poz.30, disciplinele: Anatomia și morfologia aparatului dento-maxilar, Fiziologie, Histologie;

Informații post, Engleză
COMISIA DE CONCURS:
Președinte:       Prof. univ. dr. Mihai COVAȘĂ, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri:           Conf. univ. dr. Mariana GRAUR, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Prof. univ. dr. Mihaela HEDEȘIU, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca;
Conf. univ. dr. Raoul-Vasile LUPUȘORU, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași;
Prof. univ. dr. Mugurel Constantin RUSU, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București;
Membri supleanți: Conf. univ. dr. Lidia Iuliana ARHIRE, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași;
                        Prof. univ. dr. Veronica MOCANU, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași.

COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR:
Președinte:        Prof. univ. dr. Mihai DIMIAN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri:           Conf.univ. dr.  Răzvan VIORESCU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Conf. univ. dr. Florian BENEDEK, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membru supleant: Conf. univ. dr. Doina Maria SCHIPOR, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Secretar:           Conf. univ. dr. Bogdan GROSU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

 Candidați: Alexandru Nemțoi - CV, listă lucrări, fișă de verificare, aviz
Data: 31.01.2020, ora 10, sala B101, corp B
Rezultat concurs
Rezultat final


3.Conferențiar universitar, poz. 31,disciplinele: Instrumentar și aparatură de laborator, Materiale utilizate în tehnica dentară;

Informații post, Engleză
COMISIA DE CONCURS:
Președinte:        Prof. univ. dr. Mihai COVAȘĂ, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri:           Prof. univ. dr. Mariana PACURAR, Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie din Târgu Mureș;
Conf. univ. dr. Mariana CONSTANTINIUC, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj Napoca;
Conf. univ. dr. Alina ORMENIȘAN, Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie din Târgu Mureș;
Conf. univ. dr. Mihai BURLIBAȘA, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București;
Membri supleanți: Prof. univ. dr. Liliana POROJAN, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara;

COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR:
Președinte:        Prof. univ. dr. Mihai DIMIAN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri:           Conf.univ. dr.  Răzvan VIORESCU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Conf. univ. dr. Florian BENEDEK, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membru supleant: Conf. univ. dr. Doina Maria SCHIPOR, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Secretar:           Conf. univ. dr. Bogdan GROSU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Candidați: fără concurent

4. Șef de lucrări, poz. 17, disciplinele: Fiziopatologie, Fiziologie. Fiziopatologie, Semiologie medicală și medicină internă, Semiologie și patologie medicală;

Informații post
COMISIA DE CONCURS:
Președinte:        Prof. univ. dr. Petru GHERVAN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri:           Conf. univ. dr. Mariana GRAUR, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Prof. univ. dr. Mihai COVAȘĂ, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Șef de lucrări dr. Neli-Claudia BÎLHA,   Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Șef de lucrări dr. Lăcrămioara BALAN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.
Membri supleanți: Șef de lucrări dr. Mihaela COROAMĂ, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Conf. univ. dr. Lidia ARHIRE,   Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași;
Șef lucrări dr. Sînziana Călina SILIȘTEANU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;

COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR:
Președinte:        Prof. univ. dr. Mihai DIMIAN;
Membri:           Conf. univ. dr. Florian BENEDEK;
Conf.univ. dr.  Răzvan VIORESCU;
Membru supleant: Conf. univ. dr. Doina Maria SCHIPOR;
Secretar:           Conf. univ. dr. Bogdan GROSU.

 Candidat: Olga-Adriana Căliman-Sturdza - CV, listă lucrări, fișă de verificare, aviz
Data: 29.01.2020, ora 13, sala A113, corp A
Rezultat concurs
Rezultat final

5.  Șef de lucrări, poz. 33, disciplinele: Fiziologie, Igienă;

Informații post
COMISIA DE CONCURS:
Președinte:        Prof. univ. dr. Petru GHERVAN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri:           Prof. univ. dr. Mihai COVAȘĂ, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Șef lucrări dr. Neli-Claudia BÎLHA, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Conf. univ. dr. Mariana GRAUR, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Șef lucrări dr.  Ada Mihaela COROAMĂ, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri supleanți: Șef lucrări dr. Doina Elena GANEA, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Conf. univ. dr. Lidia Iuliana ARHIRE, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași;
Șef lucrări dr.  Lăcrămioara BALAN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;

COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR:
Președinte:        Prof. univ. dr. Mihai DIMIAN;
Membri:           Conf. univ. dr. Florian BENEDEK;
Conf.univ. dr.  Răzvan VIORESCU;
Membru supleant: Conf. univ. dr. Doina Maria SCHIPOR;
Secretar:           Conf. univ. dr. Bogdan GROSU.

Candidați: Gabriela Postolache - CV, listă lucrări, fișă de verificare, aviz
Data: 31.01.2020, ora 13, sala B101, corp B
Rezultat concurs
Rezultat final

 

6. Șef de lucrări, poz. 35, disciplinele: Semiologie medicală I, Semiologie medicală II, Farmacologie, Farmacologie clinică/Imunologie;

Informații post
COMISIA DE CONCURS:
Președinte:       Prof. univ. dr. Mihai COVAȘĂ, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri:          Conf. univ. dr. Mariana GRAUR, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Șef lucrări dr. Ada Mihaela COROAMĂ, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Șef lucrări dr. Neli-Claudia BÎLHA, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Șef lucrări dr. Doina Elena GANEA, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri supleanți:   Șef lucrări dr. Sînziana Călina SILIȘTEANU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Conf. univ. dr. Lidia Iuliana ARHIRE, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași;
Șef lucrări dr. Andrei COSTEA, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;

COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR:
Președinte:        Prof. univ. dr. Mihai DIMIAN;
Membri:           Conf. univ. dr. Florian BENEDEK;
Conf.univ. dr.  Răzvan VIORESCU;
Membru supleant: Conf. univ. dr. Doina Maria SCHIPOR;
Secretar:           Conf. univ. dr. Bogdan GROSU.

Candidați: Iulia Codruța Bran - CV, listă lucrări, fișă de verificare, aviz
Data: 29.01.2020, ora 10, sala A113, corp A
Rezultat concurs
Rezultat final

 

II. FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ
II.1. Departamentul de Tehnologii Alimentare, Siguranța Producției Alimentare și a Mediului

1. Profesor universitar, poz. 5, disciplinele: Influența procesării asupra calității produselor alimentare, Auditarea, certificarea și gestionarea costurilor calității, Operații unitare în industria alimentară(1);

Informații post, Engleză
COMISIA DE CONCURS:
Președinte: Prof.univ.dr.ing. Sonia AMARIEI, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;

Membri:    Prof.univ.dr.ing. Sevastița MUSTE, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca;
                 Prof.univ.dr. Mona-Elena POPA, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București;
                 Prof.univ.dr.ing. Maria TURTOI, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
                 Prof.univ.dr.ing. Daniela BORDA, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
Membri supleanți: Prof.univ.dr.ing. Violeta NOUR, Universitatea din Craiova;
Prof.univ.dr.ing. Adriana PĂUCEAN, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca;

COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR:
Președinte:       Prof.univ.dr.ing. Laura BOURIAUD, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri:           Prof.univ.dr.ing. Marilena Lăcrămioara GLOVNEA, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Prof.univ.dr.ing Cristina Elena TURCU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membru supleant: Prof.univ.dr. Bogdan POPOVENIUC, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Secretar:           Ing. POPESCU Elena, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

  Candidați: Silvia Mironeasa - CV, listă lucrări, fișă de verificare, aviz
Data: 30.01.2020, ora 10, sala E220, corp E

Rezultat concurs
Rezultat final

 

 

III. FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR
III. 1. Departamentul de Calculatoare, Electronică și Automatică
1. Lector universitar, poz. 23, disciplinele: Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială, Matematici speciale;

Informații post
COMISIA DE CONCURS:
Preşedinte:        Conf.univ.dr.ing. Eugen COCA, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
Membri:           Prof.univ.dr. Bianca SATCO, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
                        Conf.univ.dr. Cristina-Elena HRETCANU, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
                        Lector univ.dr. Angela PAICU, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
                        Lector univ.dr. Marius MARCHITAN, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
Membri supleanţi: Lector univ.dr.  Tudor COLOMEISCHI, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
                        Lector univ.dr. Anamaria MACOVEI, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava.

COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR:
Preşedinte:       Prof.univ.dr.ing. Ștefan-Gheorghe PENTIUC, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
Membri:           Prof.univ.dr.ing. Corneliu Octavian TURCU, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Prof.univ.dr. Mihai DIMIAN, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Secretar:           Șef de lucrări dr.ing. Mihai Alin CĂILEAN, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Membri supleanți: Prof.univ.dr.ing. Laurențiu Dan MILICI, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Șef de lucrări dr.ing. Remus Cătălin PRODAN, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Candidați: Aurelia Pășcuț - CV, listă lucrări, fișă de verificare, aviz
Data: 30.01.2020, ora 16, sala C407 corp C

Rezultat concurs
Rezultat final


2. Șef de lucrări, poz. 24, disciplinele: Surse de alimentare, Componente și circuite pasive, Tehnologie electronică, Sisteme electronice de acționare;

Informații post
COMISIA DE CONCURS:
Preşedinte:       Conf.univ.dr.ing. Eugen COCA, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
Membri:           Prof.univ.dr.ing. Alin Dan POTORAC, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
                        Prof.univ.dr.ing. Constantin FILOTE, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
                        Conf.univ.dr.ing. Călin Horațiu CIUFUDEAN, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
            Şef de lucrări dr.ing. Sorin POHOAȚĂ, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Membri supleanţi: Şef de lucrări dr.ing. Doru Gabriel BALAN, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
                        Şef de lucrări dr.ing. Adrian Ioan PETRARIU, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava.

COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR:
Preşedinte:       Prof.univ.dr.ing. Ștefan-Gheorghe PENTIUC, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
Membri:           Prof.univ.dr.ing. Corneliu Octavian TURCU, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Prof.univ.dr. Mihai DIMIAN, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Secretar:           Șef de lucrări dr.ing. Mihai Alin CĂILEAN, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Membri supleanți: Prof.univ.dr.ing. Laurențiu Dan MILICI, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Șef de lucrări dr.ing. Remus Cătălin PRODAN, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Candidați: Alexandru Lavric - CV, listă lucrări, fișă de verificare, aviz
Data: 31.01.2020, ora 12, sala C407, corp C

Rezultat Concurs
Rezultat final


3. Șef de lucrări, poz. 25, disciplinele: Metode numerice, Proiectare logică;

Informații post
COMISIA DE CONCURS:
Preşedinte:       Conf.univ.dr.ing. Eugen COCA, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
Membri:           Prof.univ.dr.ing. Alin Dan POTORAC, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
                        Conf.univ.dr.ing. George MAHALU, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
                        Conf.univ.dr.ing. Alexandra BALAN, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
                        Șef de lucrări dr.ing. Iuliana CHIUCHIȘAN, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
Membru supleant: Şef de lucrări dr.ing. Ioan Adrian PETRARIU, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava.

COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR:
Preşedinte:       Prof.univ.dr.ing. Ștefan-Gheorghe PENTIUC, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
Membri:           Prof.univ.dr.ing. Corneliu Octavian TURCU, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Prof.univ.dr. Mihai DIMIAN, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Secretar:           Șef de lucrări dr.ing. Mihai Alin CĂILEAN, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Membri supleanți: Prof.univ.dr.ing. Laurențiu Dan MILICI, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Șef de lucrări dr.ing. Remus Cătălin PRODAN, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

  Candidați: Marius Prelipceanu - CV, listă lucrări, fișă de verificare, aviz
Data: 30.01.2020, ora 10, sala C407, corp C

Rezultat Concurs 
Rezultat final

 

IV. FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, MECATRONICĂ ȘI MANAGEMENT
IV.1 Departamentul de Mecanică și Tehnologii
1. Conferențiar universitar, poz. 12, disciplinele: Proiectare asistată de calculator, Modelare și simulare, Grafică asistată de calculator(1), Metode numerice;

Informații post, Engleză
COMISIA DE CONCURS:
Preşedinte:        Prof.univ.dr.ing. Ilie MUSCĂ, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
Membri:            Prof.univ.dr.ing. Dumitru OLARU, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi;
Prof.univ.dr.ing. Traian CICONE, Universitatea Politehnica din Bucureşti;
Conf.univ.dr.ing. Viorel PALEU, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
                Conf.univ.dr.ing. Delia-Aurora CERLINCĂ, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
Membri supleanţi: Conf.univ.dr.ing. Victor Gabriel MARIAN, Universitatea Politehnica din Bucureşti;
Conf.univ.dr.ing. Gelu IANUŞ, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi;

COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR:
Preşedinte:       Prof.univ.dr.ing. Marilena - Lăcrămioara GLOVNEA, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
Membri:           Conf.univ.dr.ing. Gabriel POPESCU,  Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi;
Conf.univ.dr.ing. Constantin GEORGESCU, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi;
Membri supleanţi:  Prof.univ.dr.ing. Ioan MIHAI, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
Conf.univ.dr.ing. Radu - Florin MIRICĂ, Universitatea Politehnica din Bucureşti;
Conf.univ.dr.ing. Alexandru POTORAC, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
Secretar:           Conf.univ.dr.ing. Stelian ALACI, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;

Candidați: Sergiu-Gabriel Spînu - CV, listă lucrări, fișă de verificare, aviz
Data: 30.01.2020, ora 11, sala B214, corp B
Rezultat concurs
Rezultat final

 

V. FACULTATEA DE LITERE ȘI ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII
V.1 Departamentul de Limbi și Literaturi Străine
1. Conferențiar universitar, poz. 12, disciplinele: Limba franceză contemporană, Retorică (F), Dialog intercultural și intertextual, Tipologia traducerilor(3);

Informații post, Engleză
COMISIA DE CONCURS:
Preşedinte:       Conf. univ. dr. Simona-Aida MANOLACHE, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
Membri:           Prof. univ. dr. Anda-Irina RĂDULESCU, Universitatea din Craiova;
Prof. univ. dr. Elena-Brânduşa STEICIUC, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
Conf. univ. dr. hab. Daniela Liliana DINCĂ,  Universitatea din Craiova;
Conf. univ. dr. Mihaela LUPU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Membri supleanţi: Conf. univ. dr. Monica FRUNZĂ,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conf. univ. dr. Cristina PETRAŞ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conf. univ. dr. Olga GANCEVICI, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava.

COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR:
Preşedinte:   Conf. univ. dr. Luminiţa-Elena TURCU, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
Membri:      Prof. univ. dr. Rodica-Mărioara NAGY,  Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
Conf. univ. dr. Evelina-Mezalina GRAUR,  Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
Secretar:      Conf. univ. dr. Raluca-Nicoleta BALAŢCHI, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
Membru supleant: Conf. univ. dr. Cornelia MACSINIUC, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;

Candidați: Nicoleta-Loredana Moroșan - CV, listă lucrări, fișă de verificare, aviz
Data: 31.01.2020, ora 10, Sala Senat, corp A
Rezultat concurs
Rezultat final

 

 V.2 Departamentul de Limba şi Literatura Română şi Știinţele Comunicării
1. Conferențiar universitar, poz. 11, disciplinele: Elemente de cultură și civilizație romanică (opțional), Limbă și mentalitate, Limba română între limbile neolatine (opțional), Introducere în lingvistica romanică (opțional)/ Limba spaniolă în context romanic, Comunicare culturală și lingvisitcă în spațiul european, Lexicologia limbii spaniole (opțional);

Informații post, Engleză
COMISIA DE CONCURS:
Preşedinte:        Conf. univ. dr. Claudia COSTIN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri:           Prof. univ. dr. Luminiţa HOARŢĂ-CĂRĂUŞU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași;
                        Prof. univ. dr. Rodica NAGY, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Conf. univ. dr. habil. Adrian CHIRCU, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj Napoca;
Conf. univ. dr. Ana Maria MINUŢ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași;
Membri supleanţi: Conf. univ. dr. Ana ENE, Universitatea „Transilvania” din Braşov;
Conf. univ. dr. Cosmin CĂPRIOARĂ, Universitatea „Ovidius” din Constanţa.

COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR:
Președinte:        Conf. univ. dr. Luminiţa-Elena TURCU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri:           Prof. univ. dr. Gina MĂCIUCĂ, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Conf. univ. dr. Dorel-Mihael FÎNARU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Secretar: Conf. univ. dr. Vasile-Gheorghe ILINCAN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membru supleant:  Prof. univ. dr. Niculina IACOB, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Candidați: Lavinia Seiciuc - CV, listă lucrări, fișă de verificare, aviz
Data: 31.01.2020, ora 11, sala A206, corp A
Rezultat concurs
Rezultat final

 

2. Asistent universitar, poz. 32, disciplinele: Curente culturale și literare (opțional), Istoria literaturii române, Analiza textului literar (opțional);

Informații post
COMISIA DE CONCURS:
Preşedinte:       Conf. univ. dr. Claudia Costin, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri:           Prof. univ. dr. Mircea A. DIACONU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Prof. univ. dr. habil. Ovidiu MORAR, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Conf. univ. dr. Aurel BUZINCU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Conf. univ. dr. Daniela-Viorica PETROȘEL, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri supleanţi: Conf. univ. dr. Mariana BOCA, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Lector univ. dr. Călin-Horia BÎRLEANU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;

COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR:
Președinte:       Conf. univ. dr. Luminiţa-Elena TURCU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri:           Conf.univ.dr. Simona Aida MANOLACHE, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Lector univ. dr. Geta MOROŞAN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membru supleant:  Lector univ. dr. Monica-Geanina COCA, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
Secretar:           Lector univ. dr. Petru-Ioan MARIAN-ARNAT, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;

Candidați: Ioan Fărmuș - CV, listă lucrări, fișă de verificare, aviz
Data: 30.01.2020, ora 9, sala A120, corp A

 

VI. FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
VI. 1. Departamentul de Științe ale Educației
1. Lector universitar, poz. 12, disciplinele: Tehnici de învățare eficientă PIPP, Tehnici de învățare eficientă/ Tehnici de învățare, Fundamentele psihopedagogiei speciale, Fundamentele psihopedagogiei speciale –C, Integrare și incluziune la vârstele mici (educație timpurie și învățământ primar), Psihopedagogie;

Informații post
COMISIA DE CONCURS:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Aurora-Adina COLOMEISCHI, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
Membri:      Conf.univ.dr. Otilia CLIPA, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
                   Conf.univ.dr. Maria-Doina SCHIPOR, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
                   Conf.univ.dr. Petruţa-Paraschiva RUSU, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
                   Lector univ.dr. Liliana BUJOR, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
Membri supleanţi:  Conf.univ.dr. Nadia-Laura SERDENCIUC, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
Conf.univ.dr. Daniela JEDER, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;

COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR:
Preşedinte:   Conf.univ.dr. Ioan MAXIM, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
Membri:      Lector univ.dr. Corina GHEORGHIU, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
Lector univ.dr. Monica TURTUREAN, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
Membri supleanţi:         Lector univ.dr. Florin DOMUNCO, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
Lector univ.dr. Elena BUJOREAN, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
Secretar:           Lector univ.dr. Gabriel CRAMARIUC, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Candidați: Diana Sînziana Duca - CV, listă lucrări, fișă de verificare, aviz

Data: 29.01.2020, ora 10 – proba practica, ora 12 – prelegere publica, sala A022, corp A

Rezultat concurs
Rezultat final

 

 

VII. FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
VII.1. Departamentul de Management, Administrarea Afacerilor și Turism
1. Conferențiar universitar, poz. 11, disciplinele: Strategii de dezvoltare a sectorului terțiar, Managementul agenției de turism, Tehnica operațiunilor de turism, Metodologia elaborării lucrării de licență;

Informații postEngleză
COMISIA DE CONCURS:
Preşedinte:          Prof. univ. dr. Carmen Eugenia NASTASE,  Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri:             Prof. univ. dr. Puiu NISTOREANU, Academia de Studii Economice din București;
Prof. univ. dr. Gabriela ŢIGU, Academia de Studii Economice din București;
Prof. univ. dr. Teodora ROMAN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Prof. univ. dr. Florina PÎNZARU, Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA);
Membri supleanţi: Prof. univ. dr. Aurel BURCIU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Conf. univ. dr. Alexandru NEDELEA, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR:
Preşedinte:        Conf.univ. dr. Mariana LUPAN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri:           Conf.univ.dr.  Răzvan VIORESCU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Conf.univ.dr. Camelia BĂEȘU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri supleanți: Conf.univ.dr. Costică ROMAN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Lector univ.dr. Iulian CONDRATOV, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Secretar:           Conf.univ.dr. Rozalia KICSI, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Candidați: Pavel  Stanciu - CV, listă lucrări, fișă de verificare, aviz
Data: 31.01.2020, ora 10, sala H101, corp H

Rezultat concurs
Rezultat final

 

 VII.2. Departamentul de Economie, Informatică Economică și Gestiunea Afacerilor
1. Lector universitar, poz. 22, disciplinele: Limbă străină, Limbă străină 1, Communication in English Language;

Informații post
COMISIA DE CONCURS:
Președinte:        Conf. univ. dr. Angela ALBU,  Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri:           Prof. univ. dr. Rodica NAGY, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Lector univ. dr. Codruț ȘERBAN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Lector univ. dr. Narcisa GALEȘ, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Lector univ. dr. Maria EMANDI, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri supleanți: Lector univ. dr. Ana-Maria COZGAREA, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Lector univ. dr. Alice ROȘU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.
COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR:
Preşedinte:        Conf.univ. dr. Mariana LUPAN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri:           Conf.univ.dr.  Răzvan VIORESCU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Conf.univ.dr. Camelia BĂEȘU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri supleanți:    Conf.univ.dr. Costică ROMAN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Lector univ.dr. Iulian CONDRATOV, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Secretar:           Conf.univ.dr. Rozalia KICSI , Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Candidați: Oana Nesteriuc - CV, listă lucrări, fișă de verificare, aviz
Data: 29.01.2020, ora 10, sala H101, corp H
Rezultat concurs
Rezultat final

2. Lector universitar, poz. 23, disciplinele: Afaceri electronice/Comerț electronic, Multimedia, Medii de programare vizuală, Informatică;

Informații post
COMISIA DE CONCURS:
Președinte:        Conf. univ. dr. Angela ALBU,  Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri:           Prof. univ. dr. Doru-Eugen TILIUȚE, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Lector univ. dr. Ionuț BALAN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Lector univ. dr. Sorin VLAD, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Lector univ. dr. Paul PAȘCU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membru supleant: Conf.univ.dr. Eugenia IANCU– Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR:
Preşedinte:        Conf.univ. dr. Mariana LUPAN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri:           Conf.univ.dr.  Răzvan VIORESCU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Conf.univ.dr. Camelia BĂEȘU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Membri supleanți:    Conf.univ.dr. Costică ROMAN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;
Lector univ.dr. Iulian CONDRATOV, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;

Secretar:     Conf.univ.dr. Rozalia KICSI , Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Candidați: Ștefan Sfichi - CV, listă lucrări, fișă de verificare, aviz
Data: 29.01.2020, ora 13, sala H101, corp H
Rezultat concurs
Rezultat final

 


Calendarul concursului de ocupare a posturilor didactice vacante, publicate în Monitorul Oficial al României nr.1400 din data de 26 noiembrie 2019
 R14 Regulament privind ocuparea posturilor didactice vacante - perioadă determinată - 
semestrul I

 

I. FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

I.1. Departamentul de Educație Fizică și Sport

Concurs post didactic perioadă determinată - anul universitar 2019-2020
1. Asistent, poz. 26, 
disciplinele: Teoria și metodica educației fizice și sportului; Anatomie funcțională și biomecanică; Tehnici speciale de manevrare a bolnavului; Ortezare protezare.

Calendar concurs  - Concursul va avea loc în data de 21 noiembrie 2019, ora 11.30, corp A, parter, sala A20
Informații post

Candidat: Iulian Ștefan HOLUBIAC - CV, Listă lucrări, Fșă de verificare, Aviz favorabil
Rezultat concurs
Rezultat final

Regulament pentru ocuparea posturilor didactice pentru perioadă determinată


II. FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

II.1. Departamentul de Calculatoare, Electronică și Automatică

Concurs post didactic perioadă determinată - 3 ani, începând cu data de 30.09.2019
1. Asistent, poz. 41, 
disciplinele: Rețele de calculatoare (6L); Rețele de calculatoare (6L); Electronică digitală (16L).

Calendar concurs
Informații post

Candidat: Radu FECHET - CV, Listă lucrări, Fișă verificare, Aviz
Rezultat concurs
Rezultat final concurs

Comisia de concurs

Președinte: Conf. univ. dr. ing. Eugen Coca, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava

Membrii: Prof. univ. dr. ing. Alin Dan Potorac, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava
                Lector univ. dr. ing. Doru Gabriel Balan, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava

Membrii supleanți: Lector univ. dr. ing. Iuliana Chiuchișan, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava
                                      Conf. univ. dr. ing. Alexandra Balan, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava

 

Comisia de soluționare a contestațiilor

Președinte: Prof. univ. dr. ing. Ștefan Gheorghe Pentiuc, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava

Membrii: Prof. univ. dr. ing. Corneliu Octavian Turcu, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava
                Conf. univ. dr. ing. George Mahalu, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava


I. FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

I.1. Departamentul de Management, Administrarea Afacerilor și Turism

1. Asistent, poz. 27, disciplinele: Cercetări aplicative pe piața serviciilor, Statistică

Calendar concurs
Informații post

Candidat: Daniela-Mihaela NEAMȚU - CV, Fișă de verificare, Listă lucrăriaviz
Rezultat concurs

Comisie concurs numită prin decizia rectorului nr. D 87/ 21.05.2019

 

Preşedinte: Prof.univ.dr. Valentin HAPENCIUC, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Director Departament MAAT   
Membri: Lector univ.dr. Iulian CONDRATOV, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Cibernetică, statistică și informatică economică
              Lector univ.dr. Mihaela STATE, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Cibernetică, statistică și informatică economică
Membri supleanți: Lector univ.dr. Paul PAȘCU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Cibernetică, statistică și informatică economică
                             Lector univ.dr. Simona BUTA, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Economie
 

II. FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ

II.1. Departamentul de Tehnologii Alimentare, Siguranța Producției Alimentare și a Mediului

1. Asistent, poz. 41, disciplinele: Micribiologie specială (2); Biochimie; Metode moderne de control microbiologic al alimentelor
Calendar concurs
Informații post

 

Candidat: Florina DRANCA - CV, Fișă de verificare, Listă lucrări, aviz

Data ora și locul desfășurării concursului:24.06.2019, ora 10, sala E218, corp E, Etaj 2, Universitatea „ Ștefan cel Mare” din Suceava

Comisia de concurs 

 

Preşedinte: prof. univ. dr. ing. Mircea-Adrian OROIAN, USV, Decan FIA
Membri: Şef lucrări dr. ing. Sorina ROPCIUC, USV
              Şef lucrări dr. ing. Laura Carmen APOSTOL, USV
Membri supleanţi:Conf. univ. dr. ing. Georgiana Gabriela CODINĂ, USV
                            Lector dr. chim. Cristina DAMIAN, USV

 

Comisia de contestatie

 

Preşedinte: Conf. univ. dr. ing. Ana LEAHU, USV
Membri: Şef lucrări dr. ing. Cristina GHINEA, USV
              Conf. univ. dr. bioing. Maria POROCH SERIŢAN, USV

Membri supleanţi: Şef lucrări dr. biolog Andrei LOBIUC, USV
                             Şef lucrări dr. ing. Ancuţa Elena PRISACARU, USV
                             Secretar: Asist. univ. dr. ing. Sergiu PĂDUREŢ

 

Rezultat concurs - Extras din Calendarul pentru concursul de ocupare a posturilor didactice vacante
 - Model de Copertă de dosar
 - R14 Regulament privind ocuparea posturilor didactice vacante

 

 ------------------------------- 

ARHIVĂ