Apeluri de proiecte

 

  10 septembrie 2019 

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI pentru proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 - 2020

     Anunț complet
     Rezultat selecție parteneri
 


  01 august 2019 

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI SECTOR PRIVAT NR. 13521 / 01.08.2019 pentru implementarea proiectului cu titlul „Specializare inteligentă prin activități de practică inovatoare. SPINOV”.

     Anunț complet
     Rezultat selecție parteneri


 

  16 iulie 2019 

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI SECTOR PRIVAT pentru implementarea proiectului cu titlul „Specializare inteligentă prin activități de practică inovatoare. SPINOV"

     Anunț complet
     Rezultat selecție parteneri


 

    26 februarie 2019 


Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, cu sediul în str. Universității, nr. 13, județul Suceava, anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor în vederea depunerii unei cereri de finantare în cadrul GRANTURI SEE, 2014-2021 - APELUL NR.2 „Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”, lansat la data de 12 decembrie 2018, cu termen limită de depunere 4 aprilie 2019.

     Anunț complet
    Selecție parteneri
     Rezultat selecție parteneri


 

    3 septembrie 2018


Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, cu sediul în str. Universității, nr. 13, județul Suceava, anunță intenția de a selecta partener/parteneri din mediul privat în vederea depunerii unei cereri de finanțare pentru implementarea unui proiect în cadrul Apelurilor de proiecte de cercetare colaborative - Mecanismul Financiar Granturi SEE 2014-2021 - cu titlul:  „Creșterea sustenabilității și valorii economice a culturii de crap și păstrăv în sistem semi-intensiv și intensiv prin optimizarea calități furajului

     Anunț complet


    15 iunie 2018

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)


Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, cu sediul în str. Universității, nr. 13, județul Suceava, anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru stabilirea unor acorduri de parteneriat cu parteneri sociali din învățământul superior sau din medii publice și private, în vederea elaborării unui proiect și depunerii cererii de finanțare aferente în cadrul Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 6: Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10.ii. Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate.
Numele competiției: „BURSA STUDENT ANTREPRENOR - Măsură activă pentru creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență”

     Anunț complet
     Anexe
     Rezultat  selecție


    9 februarie 2018

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)
Axa prioritară 6: Educație și competente. Prioritatea de investiții – 10.ii. Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate
 

     Anunț complet
     Rezultat selecție parteneri


    13 ianuarie 2017

Anunțul nr. 108814/13.01.2017 selecției parteneri privați pentru proiectul „1,2,3 ... Profesioniști la start!”
 

    Anunț complet
    Erată anunț
    Rezultat selecție parteneri


    08 decembrie 2016

ANUNŢ REZULTAT SELECŢIE PARTENERI SECTOR PRIVAT NR. 19080 / 08.12.2016 pentru implementarea proiectului cu titlul „Învaţă din practică! INDIP"


    Anunț complet


    05 decembrie 2016

ERATĂ NR.2 ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI SECTOR PRIVAT NR. 17918 / 21.11.2016 pentru implementarea proiectului cu titlul „Învaţă din practică! INDIP”


    Anunț complet


    23 noiembrie 2016

ERATĂ ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI SECTOR PRIVAT NR. 17918 / 21.11.2016 pentru implementarea proiectului cu titlul „Învaţă din practică! INDIP”


    Anunț complet


    23 noiembrie 2016

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin OMFP 2548/2009, si OMEN 4180/2013, O.U.G. 40/ 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, Ghidul Condiții Generale - Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Apelul de proiecte nr. 11, Ghidul Solicitantului Condiții Specifice Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii, 
Universitatea Ștefan cel Mare Suceava (S / P1), cu sediul în str. Universității, nr. 13, Suceava, anunță intenţia selectării unui partener, furnizor de orientare și consiliere profesională în vederea depunerii unei cereri de finanțare pe Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 

 

    Anunț complet
    Erată anunț


Anunţ rezultat selecţie parteneri sector privat nr. 334 / 11.01.2016 pentru implementarea proiectului cu titlul pentru implementarea proiectului cu titlul „Practica-Primii pași în profesia de inginer”

    Anunț complet

 


    22 noiembrie 2016

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, cu sediul în loc. Suceava, str. Universității, Tel: +40 230 216 147, Fax: +40 0230 520 080, este interesată de crearea de parteneriate cu entități relevante pentru proiectele POCU 2014-2020, Obiectivului tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții,
Prioritatea de investiții 10.iv: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor,adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pemuncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie, 
Axa Prioritara 6 „Educație și competențe”,
Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și nonuniversitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu poten tialcompetitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI/ Obiectivul specific 6.14: Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI    Anunț complet
    Rezultat selecție - 12 decembrie 2016


    21 noiembrie 2016

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI SECTOR PRIVAT NR. 17918 / 21.11.2016 pentru implementarea proiectului cu titlul „Învaţă din practică! INDIP”. Universitatea Ștefan cel Mare Suceava (S/P1), cu sediul în str. Universității, nr. 13, Suceava, anunță intenţia selectării a doi parteneri în vederea depunerii unei cereri de finanțare pe Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, Obiectivul  tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și nonuniversitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare,
cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

    Anunț complet


   
    26 octombrie 2016

Anunţ selecţie partener sector privat nr. 16104 / 26.10.2016 pentru implementarea proiectului cu titlul „Start la antreprenoriat, creştem ocuparea în zona urbană - ANTUR". Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, cu sediul în str. Universității, nr. 13, Suceava, anunță intenţia selectării unui partener în vederea depunerii unei cereri de finanțare pe Programul Operațional Capital uman, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.7: „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană".

   Anunț complet

11 noiembrie 2016

Anunţ rezultat selecţie partener sector privat nr. 17257 / 11.11.2016 pentru implementarea proiectului cu titlul „Start la antreprenoriat, creştem ocuparea în zona urbană. ANTUR” .
 

   Anunț rezultat


   
    7 octombrie 2016
    Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, cu sediul în str. Universității, nr. 13, Suceava, anunță intenția selectării unui partener în vederea depunerii unei cereri de finanțare pe Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.7: „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană".

     Anunț complet
     Anunț rezultat selecție partener sector privat nr. 15843 / 24.10.2016 pentru implementarea proiectului cu titlul „Start Up Antreprenorial”


    7 octombrie 2016
    Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, cu sediul în str. Universității, nr. 13, Suceava, anunță intenția selectării unui partener în vederea depunerii unei cereri de finanțare pe Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.7: „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană".


     Anunț complet
     Erată anunț
     Rezultat selecție    7 octombrie 2016
    ANUNŢ SELECŢIE PARTENER SECTOR PRIVAT NR. 14354 / 06.10.2016 pentru implementarea proiectului cu titlul „Start la antreprenoriat, creştem ocuparea în zona urbană - ANTUR".
    Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, cu sediul în str. Universității, nr. 13, Suceava, anunță intenţia selectării unui partener în vederea depunerii unei cereri de finanțare pe Programul Operațional Capital uman, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.7: „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană".

     Anunţ complet 
     Anunţ rezultat selecţie partener sector privat nr. 16102 / 26.10.2016 pentru implementarea proiectului cu titlul „Start la antreprenoriat, creştem ocuparea în zona urbană. ANTUR”


     Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava anunţă lansarea sesiunii de recrutare în vederea selecţiei a experților din echipa de implementare din cadrul Proiectului POSDRU/189/2.1/G/155886 cu titlul “DEzvoltarea CARierei Durabile prin Stagii de practică şi consiliere pentru studenţi – DECARDS”, pe următoarele posturi/funcții: 

POST
Nr. posturi
Principale cerinţe pentru ocuparea postului
ECHIPA DE IMPLEMENTARE
Responsabil teme orizontale - Inovare şi TIC RTO1 (R)
1
CA: studii superioare, EPG: Min.5 ani;
EPS: Min. 3 ani domeniul educatiei/cercetarii
Responsabil supervizor stagii de practică
2
CA: studii superioare, EPG: Min. 5 ani;
EPS: Min. 3 ani domeniul educatiei, absolvent de studii/curs/-uri psiho-pedagogice
  
     Perioada în care se pot depune dosarele de candidatură este 31.08.2015 – 09.10.2015.
     Pentru informații suplimentare vă invităm să ne contactați la sediul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, Corp H, Birou H207a, în intervalul orar 16-18.


Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, cu sediul în str. Universităţii nr.13,  anunţă lansarea sesiunii de recrutare în vederea selecţiei echipei de management, a experților din echipa de implementare precum și a personalului administrativ din cadrul Proiectului POSDRU 155886 cu titlul “DEzvoltarea CARierei Durabile prin Stagii de practică şi consiliere pentru studenţi – DECARDS”,
 

Anunţ complet 


 Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, cu sediul în str. Universității, nr. 13 anunță lansarea sesiunii de recrutare în vederea selecţiei echipei de management, a experților din echipa de implementare precum și a personalului administrativ din  cadrul Proiectului POSDRU 155886 cu titlul „DEzvoltarea CARierei Durabile prin Stagii de practică şi consiliere pentru studenţi – DECARDS”.
 

Anunţ complet


 Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, cu sediul în str. Universității, nr. 13 anunță organizarea unei proceduri de selectie a partenerilor in vederea depunerii unei cereri de finantare pe Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Interventie (DMI) 2.1.
 

Anunţ complet


 Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, cu sediul în str. Universității, nr. 13 anunță lansarea sesiunii de recrutare în vederea selecţiei membrilor echipei din cadrul proiectului POSDRU cu titlul „Dezvoltarea Învăţământului Superior bazat pe competenţe prin îmbunătăţirea calităţii şi facilitarea accesului la  programele de studii din domeniile Ştiinţe Administrative şi Juridice – Acronim: DISSAJ”, ID AW 136421.

Anunţ complet

Rezultate selecţie


 

 Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, cu sediul în str. Universității, nr. 13 anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor în vederea depunerii unei cereri de finanțare pe Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (Granturile SEE) 2009-2014, Programul RO10 „Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale”.
Anunţ complet

Rezultate selecţieUniversitatea Ştefan cel Mare Suceava, cu sediul în str. Universitatii, nr. 13 anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor în vederea depunerii unei cereri de finanţare pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Intervenţie (DMI) 1.2.
Anunţ complet

Rezultate selecţieUniversitatea Ştefan cel Mare din Suceava, cu sediul în str. Universităţii, nr. 13 anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor în vederea depunerii unei cereri de finanţare pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Intervenţie (DMI)
1.2.
Anunţ complet

Rezultate selecţieUniversitatea Ştefan cel Mare din Suceava, cu sediul în str. Universităţii, nr. 13 anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor în vederea depunerii unei cereri de finantare pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Intervenţie (DMI) 2.1.    

Anunţ complet

Rezultate selecţieUniversitatea Ştefan cel Mare din Suceava anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept privat, înfiinţate în baza OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii sau ale Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice, asociaţii şi fundaţii, în vederea depunerii unei cereri de finanţare pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie (DMI) 1.2. „Calitate în învăţământul superior”.


Anunţ complet 
Rezultate selecţie
Rezultatul selecțieiUniversitatea Ştefan cel Mare din Suceava, cu sediul în str. Universităţii, nr. 13 anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor în vederea depunerii unei cereri de finanţare pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Intervenţie (DMI) 1.2.


Anunţ complet 

Rezultate selecţie