Centre de Cercetare

Centrul de cercetări Interlitteras

Descriere Centru de cercetări Interlitteras

Centrul de trasfer tehnologic în construcţia de maşini (FIMMM)

Centru aparţinând Facultatăţii de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management

Centrul de Formare şi Perfecţionare în Domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi de Comunicare (FIESC)

Centru aparţinând Facultăţii de Inginerie Electrică şi ştiinţa Calculatoarelor

Centrul de cercetare în siguranţa alimentară (FIA)

Centru de cercetare aparţinând Facultăţii de Inginerie Alimentară

Centrul de Cercetare Ştiinţifică în Maşini, Aparate şi Acţionări electrice (FIESC)

Rezumat pentru Centrul de Cercetare Ştiinţifică în Maşini, Aparate şi Acţionări electrice

Centrul de Cercetare Ştiinţifică în Sisteme de Control al Proceselor (FIESC)

Rezumat Centrul de Cercetare Ştiinţifică în Sisteme de Control al Proceselor

Centrul de Cercetare în Contabilitate şi Informatică de Gestiune (FIESC)

Laborator aparţinând Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică

Centrul de Cercetare Ştiinţifică în Calculatoare

Rezumat pentru Centrul de Cercetare Ştiinţifică în Calculatoare

Centrul de Cercetare în Management Şi Administrarea Afacerilor (FSEAP)

Laborator aparţinând Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică

Centrul de Geografie Aplicată (FIG)

Rezumat Centrul de Cercetări de Geografie Aplicată

Centrul de cercetări interdisciplinare "Carpathica" (FIG)

Centru de Cercetări aparţinând Facultatăţii de Istorie şi Geografie

Centrul de cercetare Analiza Discursului

Rezumat pentru Centrul de Cercetare "Analiza Discursului"

Centrul de training destinat pregatirii specialiştilor în domeniul CAD-CAM-CAE (FIMMM)

Laborator aparţinând Facultatăţii de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management

Centrul de Reușită Universitară


Centru de studii interdisiplinare C-EPHES Ethics, Philosophy and Engineering in Society