USV

Înscriere grup țintă proiect POCU 122555

10 Iulie 2019 - 25 Iulie 2019     În perioada 10 – 25 iulie 2019 se fac înscrieri în Grupul țintă cadre didactice aferent proiectului POCU/320/6/21/122555 – „Soluții inovatoare pentru Universități și Colegiul tehnic în vederea asigurării Competitivității procesului Educațional, corelat cu domeniile de Specializare inteligentă – SUCCES”.

     Actele necesare înscrierii în GT și alte informații despre proiect pot fi găsite aici.

     Cadrele didactice selectate în GT-CD vor participa la un curs de perfecționare profesională specializată, de formare a competențelor necesare în vederea organizării și furnizării în medii on line a cursurilor / aplicațiilor și de promovare a mediilor noi de învățare.

     Persoană de contact: ing. Elena CURELARU
                                          Tel.:0744.755340
                                           e-mail: elena@usm.ro

     Prezentare proiectînapoi