USV

„Învață din practică! INDIP” - Cod SMIS: 107439.

15 Ianuarie 2019Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Suceava și SC Great People Inside SRL din Brașov, implementează proiectul „Învață din practică! INDIP” - Cod SMIS: 107439.

Obiectivul general al proiectului Învață din practica! INDIP vizează dezvoltarea resurselor umane prin îmbunătățirea utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor, crearea de medii de practică în cadrul universității și creșterea accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă (stagii de practică), care să faciliteze inserția pe piața muncii a absolvenților de studii terțiare, pentru un număr de 250 studenți înmatriculați în sistemul național de învățământ (licență și master). 

Etapa de depunere a dosarelor de candidatură în vederea participării în grupul țintă al proiectului pentru anul academic 2018 – 2019 este până pe data de 15.01.2019. Grupul țintă al proiectului va fi format din minimum 150 de studenți, înscriși la programele de studii de licență și de masterat din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, care frecventează cursurile Facultății de Științe Economice și Administrație Publică și ale Facultății de Istorie și Geografie (atât la forma de învățământ cu frecvență, cât și la forma de învățământ la distanță).

Pentru a fi eligibil, candidatul trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele cerințe: este student sau masterand înmatriculat în anul II (anul de studii care prevede stagii de pregătire practică în planurile de învățământ) în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, la una din facultățile: Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică sau Facultatea de Istorie și Geografie; are domiciliul/reședința în regiunea de Nord Est, în mediul rural sau urban; este cetățean români sau al unui stat membru al Uniunii Europene; acceptă să participe la toate activitățile prevăzute în cadrul proiectului INDIP; nu beneficiază/nu a beneficiat de finanțare prin alte proiecte similare pentru servicii de consiliere vocațională și/sau de efectuare a stagiului de pregătire practică; nu a mai participat la activități similare în alte proiecte; este de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate pe parcursul perioadei de selecție.

Selecția grupului țintă va respecta principiului egalității de șanse și nediscriminării și se va realiza fără condiționări, deosebiri, excluderi, preferințe, restricții bazate pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, situație sau responsabilitate familială și alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni (25 iulie 2018 - 24 iulie 2020). 


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.


Informații suplimentare

www.practicasv.rowww.fonduri-ue.ro 

Persoane de contact

Manager de proiect – Conf. univ. dr. Mariana LUPAN

e-mail: marianalupan@usm.ro, indip@usm.ro 

Expert comunicare activități de informare coordonată – Prof. univ. dr. Carmen Eugenia NĂSTASE

e-mail: carmenn@seap.usv.ro 

 înapoi