USV

ADMITERE - SEPTEMBRIE 2018

0 00 0000 - 13 Septembrie 2018Luni, 10 septembrie, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava demarează sesiunea de toamnă a concursului de admitere, perioada de înscriere derulându-se până în zilele de 12/13 septembrie. Pentru această sesiune, oferta programelor de licență ale celor 10 facultăți cuprinde, pentru candidații din România, 297 de locuri bugetate (dintre care 1 loc este destinat absolvenților de licee din mediul rural, iar 7 locuri candidaților de etnie rromă) și 653 de locuri cu taxă. Forma de învățământ la distanță (ID) beneficiază de un număr de 300 de locuri, repartizate pe 9 programe de studii. Menționăm faptul că absolvenții de liceu cu domiciliul în mediul rural beneficiază de scutire de la taxa de înscriere.

Pentru studiile universitare de masterat, candidații români pot candida pe cele 105 de locuri fără taxă, dintre care 9 pentru candidații de etnie rromă, și 600 de locuri cu taxă. De asemenea, la programele de conversie profesională mai sunt disponibile 200 de locuri.

În această sesiune, USV va avea un centru de înscrieri și înmatriculări la Vatra Dornei, care va funcționa în sala de conferințe a Centrului de Pregătire și Formare Continuă al Universității, situat pe Strada Parcului, nr. 25B.

Tot pe 10 septembrie va fi demarat procesul de admitere la studiile de doctorat, pentru care universitatea scoate la concurs 49 de locuri (dintre care 2 locuri pentru rromi, 25 cu bursă, pentru forma de învățământ cu frecvență, și 24 fără bursă, pentru forma de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă). 12 locuri sunt destinate etnicilor români de pretutindeni (10 dintre acestea fiind cu bursă). Acestora li se mai adaugă 70 de locuri cu taxă.

Pentru a confirma locul ocupat, candidatul declarat admis are obligația de a se înmatricula cel târziu până la data de 19 septembrie.


Informații detaliate despre Admiterea 2018, actualizate constant, pot fi obținute consultând pagina www.admitere.usv.ro

 înapoi