USV

Academician prof. univ. dr. ing. Ioan Milescu (13.09.1928 – 17.10.2018)

17 Octombrie 2018Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță cu regret încetarea din viață a celui care a fost Academician prof. univ. dr. ing. Ioan Milescu.

Personalitate marcantă a silviculturii românești, factor de echilibru al politicii forestiere din România timp de mai bine de două decenii, profesorul Milescu s-a născut în data de 13 august 1928 (Hulubești, jud. Dâmbovița). Începând cu anul 1948, domnia sa a urmat cursurile Facultății de Silvicultură Câmpulung Moldovenesc, pe care a absolvit-o în 1953, cu Diplomă de merit, șef de promoție la specialitatea inginer silvic. În același an, a fost admis pentru studii doctorale la Academia tehnică-silvică din Sankt-Petersburg, cursuri de zi, cu teza „Gospodărirea pădurilor din Regiunea Suceava în legătură cu exploatarea lor rațională”, care a fost susținută public trei ani mai târziu, în 1956. Ulterior, domnia sa și-a construit cariera în jurul activităților didactice și de cercetare. Astfel, în anii 1952 – 1953, a fost preparator principal și asistent universitar la Facultatea de Silvicultură Câmpulung Moldovenesc; în perioada 1954 – 1955, a ocupat poziția de referent tehnic de specialitate în Direcția învățământului superior, agricol și silvic din Ministerul Învățământului Superior; între 1956 – 1962, a fost asistent universitar la Institutul Agronomic din București și conferențiar la Centrul de perfecționare Bușțeni și la Facultatea de Silvicultură Brașov (1962 - 1990). În anul 1979, domnul profesor Milescu a dobândit calitatea de conducător de doctorat, specialitatea Economie forestieră. În toată această perioadă, domnia sa a fost, în paralel, cercetător științific, șef de laborator și șef de secție la Institutul de Cercetări și Proiectări Silvice din București (1956 – 1960), cercetător științific principal gradul I și director al Institutului de Cercetări, Studii și Proiectări Silvice din București (1971 – 1974). În anii 1960-1962 și 1976-1990, profesorul Milescu a fost, pe rând, director în Ministerul Economiei Forestiere, respectiv inspector general și director tehnic în Ministerul Silviculturii. În anul 1991, domnia sa a devenit membru al Academiei de Științe Agricole și Silvice, al cărei membru corespondent era din 1969, făcându-se remarcat pentru activitatea desfășurată în cadrul Secției Silvicultură.

După încetarea activității în administrația centrală, domnul profesor a ales să își continue cariera la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, pentru a reînnoda firul tradiției învățământului superior silvic în Bucovina. Pe lângă activitatea de cadru didactic de excepție și ilustru conducător de doctorat, domnia sa a avut două mandate de decan și unul de prorector în cadrul universității sucevene. De-a lungul carierei, profesorul Milescu a elaborat și publicat, în reviste de specialitate și la edituri recunoscute, 192 lucrări și contribuții științifice, dintre care 144 în calitate de unic autor. Dintre cărțile publicate de domnia sa, amintim: Pădurile și omenirea (1990), Pădurea română (1991), Meteorologie și climatologie (1993), Istoria pădurilor (1997) sau Economie forestieră (2002).

Adept al liberalismului temperat, domnul profesor Milescu a lăsat în sufletele cadrelor didactice ale Facultății de Silvicultură, în rândul întregului corp profesoral o profundă solidaritate, pe care ne străduim să o transmitem mai departe, cu fiecare generație de absolvenți.

Cei care l-au cunoscut și vor să își ia un ultim rămas bun de la domnia sa pot să fie alături de comunitatea academică suceveană, mâine, 18.10.2018, până la amiază, în holul corpului A al Universității.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!

 înapoi