USV

Cercetarea traductologică suceveană, în dialog internațional cu cea din Brazilia și Canada

18 Octombrie 2019Recent, la Editura „Rafael Copetti” din São Paulo – Florianópolis, Brazilia, a apărut un impresionant volum plurilingv, intitulat Estudos da tradução intercontinentais - Estudios de la traducción intercontinentales - Études de la traduction intercontinentales - Studi di traduzione intercontinentale - Intercontinental Translation Studies – (în portugheză, spaniolă, franceză, italiană, engleză), conceput și coordonat de către profesoara și cercetătoarea Marie-Helene Torres.

Volumul, cuprinzând „studii intercontinentale de traductologie”, este prefațat de Andreia Guerini, redactorul șef al revistei Cadernos de traduçao, care, cu ani în urmă, a făcut cunoscute în comunitatea academică braziliană reflecțiile despre traducere ale Irinei Mavrodin.

Lucrarea are o formulă inedită, cele 318 pagini reunind convorbiri între traductologi din țări și continente diferite - Brazilia, Canada, România - și cercetători din Universitatea „Santa Catarina” din Florianopolis. Țara noastră este reprezentată de un cadru didactic de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, prof.univ.dr. Muguraș Constantinescu, redactor șef al revistei Atelier  de traduction, care a avut onoranta misiune de a susține prelegerea inaugurală a anului academic 2018-2019 pentru specialitatea traducere, la universitatea menționată anterior.

Canada este prezentă în aceasta originală lucrare dialogică prin traductologul Georges Bastin, de la Universitatea din Montreal, directorul actual al primei reviste de traductologie de pe continentul nord-american, datând din 1955 și intitulată Meta-Journal des traducteurs, indexată ISI. Țara gazdă este reprezentată de profesorii Walter Carlos Costa și Marie-Helene Torres, cunoscuți prin teoriile lor despre antropofagia culturală, aplicată la traducere.

Subiectele abordate în aceste interesante interviuri sunt parcursul personal, domenii de interes, relația între experiența traductivă și teoretizarea acesteia, precum și istoria traducerilor în arii lingvistice și spații culturale diferite. Conceptul de „lectură critică”, drept forma mai flexibilă și mai „democratică” de critică a traducerilor, aparținând cercetătoarei sucevene, s-a bucurat de mai multe întrebări și comentarii. Nu în ultimul rând, au stârnit interes publicațiile de traductologie, cu axele lor tematice, dar și aspecte mai pragmatice, ca diseminarea și funcționarea lor.

Cum în 2018 Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a încheiat o convenție de colaborare cu Universitatea „Santa Catarina” și, mai recent, o convenție Erasmus +, există șansa implicării altor domenii într-un interesant „dialog intercontinental”, care să deschidă drumuri și orizonturi noi pentru vizibilitatea cercetării din USV.

https://www.rafaelcopettieditor.com.br/loja/rce/livros-rafael-copetti-editor/estudos-da-traduc-o/estudos-da-traducao-intercontinentais/înapoi