USV

Conferința Discurs critic și variație lingvistică. Restituiri. Analiza și interpretarea textelor „uitate“ Ediția a noua, 11-12 iulie 2019

11 Iulie 2019 - 12 Iulie 2019     Conferința DCVL oferă masteranzilor și doctoranzilor, precum și specialiștilor în științele limbajului şi ale literaturii posibilitatea de a dialoga dintr-o perspectivă pluridisciplinară.
     Ediția din acest an, intitulată Restituiri. Analiza și interpretarea textelor „uitate“, vizează cercetarea unui corpus variat de texte, neexplorate încă sau a căror validare culturală s-a realizat cu întîrziere ori superficial și nesistematic. Deschiderea spre o investigare (inter)națională ar putea astfel conduce la noi direcții de abordare pentru anii următori. În acest mod, doctoranzii din universitatea noastră, dar și din alte centre universitare vor putea susține și argumenta rezultatele propriilor cercetări, se vor întîlni cu specialiștii din domeniu și vor profita de oportunitatea de a dezbate subiectele pentru care au optat. Ca în fiecare din edițiile precedente, cele mai bune lucrări vor fi publicate în volum sau într-o revistă cu recunoaștere internațională (Meridian critic www.meridiancritic.usv.ro), astfel încît să se asigure diseminarea rezultatelor cercetării și vizibilitatea acestora.
     Axele tematice ale conferinței:
1. Texte literare inedite;      
2. Studii și articole "obliterate": opinii nevalorificate;
3. Limba documentelor din arhive: tipuri de texte arhivistice;
4. Proiecte de antologii;
5. Varia.

     Conferința DCVL se desfășoară în baza acordului interinstituțional cu Universitatea din Pisa, Republica Moldova și Ucraina (masterate și doctorate în co-tutelă).înapoi