USV

Conferința internațională Valori etice în educație, cercetare și inovare

19 Octombrie 2018 - 20 Octombrie 2018În cadrul proiectul „Etică și integritate academică de excepție în cercetarea științifică și actul didactic (EIAECSAD)”, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează, în perioada 19-20 octombrie 2018, Conferința științifică internațională Valori etice în educație, cercetare și inovare. În cadrul acestei conferințe vor fi organizate numeroase ateliere de lucru, moderate de specialiști cu o vastă experiență în domeniu, dedicate unor teme care se adresează deopotrivă studenților, cadrelor didactice și publicului larg: Matricea etică a politicii cercetării. Perspectiva beneficiarilor, Consimțământul informat în cercetarea care implică subiecți umani, Normativitate etică în cercetare-dezvoltare și inovare, Analiza instituțională a aplicării legii în descoperirea și sancționarea abaterilor academice, Valori etice promovate prin educație fizică și sport, Analiza comparativă a codurilor de etică din universitățile de top din România și Etica educației și formării. Lucrările conferinței se vor desfășura pe parcursul a două zile, în care participanții, studenți, doctoranzi, cadre didactice și publicul interesat, pot opta pentru audierea prezentărilor în plen, a celor pe secțiuni sau pot participa la unul dintre workshop-uri. În cadrul conferinței va avea loc și un concurs studențesc de eseuri pe tema eticii și integrității academice, dotat cu premii.înapoi