USV

Deschiderea oficială a proiectului „DECIDE-Dezvoltare prin educație antreprenoria-lă și cercetare inovativă doctorală și postdoctorală”

26 Noiembrie 2019     Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță deschiderea oficială a proiectului „DECIDE-Dezvoltare prin educație antreprenorială și cercetare inovativă doctorală și postdoctorală”, cod SMIS 125031, proiect implementat în parteneriat cu Institutul de Economie Națională al Academiei Române și cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț.
Proiectul DECIDE se implementează în perioada iunie 2019-august 2022 și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 „Educație și competențe”. Valoarea totală a contractului este de 6.147.760,77 lei, din care 5.737.866,77 lei reprezintă valoarea totală nerambursabilă, iar contribuția partenerilor este de 409.874 lei.

     Obiectivul general al proiectului este creșterea angajabilității absolvenților de învățământ superior (doctoranzi și cercetători post-doctorat), în special în sectoarele economice cu potențial competitiv și în domeniile de specializare inteligentă; creșterea relevanței sistemelor de educație și formare pe piața muncii prin dezvoltarea de programe educaționale personalizate, de calitate; dezvoltarea capitalului uman din cercetare-dezvoltare-inovare și asigurarea oportunităților care să faciliteze accesul la un loc de muncă, prin mecanisme pentru anticiparea și dezvoltarea competențelor, inclusiv a celor antreprenoriale, prin asigurarea oportunităților pentru pregătirea pedagogică a membrilor grupului țintă care au în vedere o carieră didactică universitară, prin promovarea componentei practice a cercetării ce vizează flexibilizarea șii dezvoltarea de relații durabile între companii (mediul de afaceri) și universități, respectiv institute de cercetare.

     Grupul țintă al proiectului este format din 3 serii succesive de doctoranzi și cercetători postdoctorat, respectiv 66 de doctoranzi la studii universitare de doctorat (13x3 din cadrul USV și 9x3 din cadrul IEN), precum și 30 de cercetători postdoctorat (6x3 din cadrul USV și 4x3 din cadrul IEN), proveniți din regiuni mai puțin dezvoltate, în special Regiunea de Nord-Est, fără a exista restricții pentru candidații din alte regiuni.

  
     Rezultatele proiectului au în vedere:

  • selecția și monitorizarea a 96 de doctoranzi și cercetători post-doctorat, membri ai grupului țintă, precum și dezvoltarea unui portal-sistem IT în scopul colectării și evaluării feedback-ului privind angajabilitatea absolvenților, respectiv pentru dezvoltarea de noi programe de studii;
  • dezvoltarea de competențe antreprenoriale și acordarea de asistență financiară pentru 96 de doctoranzi și cercetători post-doctorat, înregistrați la USV și IEN, prin participarea la un program de formare antreprenorială care include experiență practică personalizată;
  • dezvoltarea personală și profesională a 96 de doctoranzi și cercetători post-doctorat, în vederea creșterii accesului la piața muncii prin furnizarea de servicii personalizate de consiliere și orientare profesională;
  • dezvoltarea și furnizarea de cursuri de formare a competențelor transversale pentru 96 de doctoranzi și cercetători post-doctorat în vederea creșterii accesului pe piața muncii, în special în sectoarele economice cu potențial competitiv și din domeniile cu specializare inteligentă, precum și pentru dezvoltarea carierei didactice;
  • dezvoltarea și consolidarea a minimum 12 parteneriate între universități-institute de cercetare și angajatori, precum și asigurarea accesului la infrastructuri moderne de cercetare și inovare prin susținerea mobilităților interne și internaționale, participarea la conferințe și manifestări științifice, în vederea atragerii și menținerii în programe de înaltă calitate și creșterea angajabilității în domeniul studiilor realizate, pentru 96 de doctoranzi și cercetători post-doctorat.

     Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

     Persoana de contact:
    Manager de proiect, Bogdan Ilie COCIERU                               
     Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava,
     str. Universității, nr.13, Suceava,           
     tel: +40230522978 int. 306,
     fax: +40230520080,
     e-mail: decide@usm.roînapoi