USV

Formare profesională a personalului didactic

23 Ianuarie 2020JOI, 23 ianuarie 2020, în sala C407 la ora 16.00, SESIUNE DE INFORMARE despre CURSUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DIDACTIC PRIVIND APLICAREA METODELOR DIDACTICE MODERNE CORELATE CU EDUCAȚIA ANTREPRENORIALĂ.

Cursul, "METODE DIDACTICE MODERNE CORELATE CU EDUCAȚIA ANTREPRENORIALĂ" (56 de ore), va fi susținut în lunile februarie - martie 2020. Participanții vor primi documente de atestare a competențelor dobândite.

Acțiunea este organizată în cadrul proiectului „Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților – ProForm”, POCU/379/6/21/124981.

Înscrierile în grupul țintă format din cadre didactice angajate la USV se fac până pe 31 ianuarie 2020.

Informații despre proiect se găsesc la adresa http://proform.usv.ro

Anunț completînapoi