USV

Masă rotundă intitulată Amplificarea rolului Euroregiunii „Prutul de Sus” în fenomenul de convergență a teritoriilor frontaliere

17 Aprilie 2019 - 19 Aprilie 2019     În perioada 17-19 aprilie 2019, la Cernăuți și Suceava, au avut loc întâlniri în cadrul mesei rotunde intitulată Amplificarea rolului Euroregiunii „Prutul de Sus”  în fenomenul de convergență a teritoriilor frontaliere, la care au participat reprezentanți ai Administrației de Stat a Regiunii Cernăuți (Ucraina), Consiliului Județean Suceava (România), Institutului de Comerț și Economie din Cernăuți al Universității Naționale de Comerț și Economie din Kiev (Ucraina), ai Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (România). Discuțiilor, atât la Suceava, cât și la Cernăuți, li s-au alăturat și cercetători, activiști civici sau practicieni.
     Scopul mesei rotunde a constat în dezbaterea științifică a problemelor evoluției Euroregiunii „Prutul de Sus” și elaborarea unor propuneri adecvate pentru ședința Consiliului Euroregiunii, în contextul fenomenului de convergență a regiunilor frontaliere și al accelerării proceselor de integrare europeană.
     În cadrul reuniunii de la Cernăuți (17 aprilie), moderată de Prof. univ. dr. Vasyl Kyfiak, director adjunct al Institutului de Comerț și Economie din Cernăuți al Universității Naționale de Comerț și Economie din Kiev, membru al Comisiei de lucru pentru economie, infrastructură și turism din cadrul Euroregiunii „Prutul de Sus”, mesaj de salut a aparținut Dr. Mykhailo Pavliuk, Șeful interimar al Administrației Regionale de Stat Cernăuți. Evenimentul a fost structurat sub forma unor comunicări-impuls susținute de Prof. univ. dr. Vasyl Kyfiak - Euroregiunea „Prutul de Sus”: realități și perspective  și Zinoviy Broide (președintele Comisiei de lucru în problemele securității ecologice, protecției mediului, dezvoltării sustenabile și activității EcoEuroregiunii) - Dezvoltarea spațială social-economică sustenabilă în bazinele transfrontaliere ale râurilor Prut, Siret și Nistru, în contextul integrării europene și euroatlantice a Ucrainei și Republicii Moldova. Alte intervenții în cadrul dezbaterilor au venit din partea: Oksana Paliychuk, directorul Departamentului de Educație și Știință a Administrației de Stat a Regiunii Cernăuți ; Hanna Zhebchuk, șeful Direcției pentru Cooperare Internațională și Integrare Europeană a Administrației de Stat a Regiunii Cernăuți; Mykola Romanyshyn, șef adjunct al Direcției, șeful Departamentului pentru Cooperare Internațională și Asistență Tehnică Internațională; Mykola Bilokon', șeful Direcției pentru Ecologie și Resurse Naturale a Administrației de Stat a Regiunii Cernăuți; Volodymyr Furdyga, șeful Departamentului în Chestiunile Turismului al Administrației de Stat a Regiunii Cernăuți; Sergiy Krupko, șef adjunct al Departamentului în Chestiunile Turismului. Reuniunea de la Cernăuți s-a finalizat cu adoptarea recomandărilor mesei rotunde.
     La Suceava, masa rotundă a fost organizată de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (19 aprilie), moderator fiind Prof. univ. dr. Ștefan Purici, prorector cu imaginea universității, relații internaționale și dezvoltare europeană al USV. În debutul dezbaterilor, mesaje de salut au fost adresate de Prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava , și de Gheorghe Flutur, Președintele Consiliului Județean Suceava. Acestea au fost urmate de sesiunea de comunicări-impuls susținute de Conf. univ. dr. Florin Pintescu (Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava) - Euroregiunea “Prutul de Sus”, prezent și perspective și Lector univ. dr. Marcela Slusarciuc (Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava) - Centrul de cercetare transfrontalieră – oportunitate de dezvoltare de proiecte, schimburi și parteneriate academice. Comunicările au fost completate de intervenții ale reprezentanților instituțiilor prezente la reuniunea de la Suceava: Administrația de Stat a Regiunii Cernăuți (Ucraina), Consiliul Județean Botoșani, Consiliul Județean Suceava, BRCT Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.
     Obiectivele celor două dezbateri, în cadrul Mesei Rotunde Amplificarea rolului Euroregiunii „Prutul de Sus”  în fenomenul de convergență a teritoriilor frontaliere,au fost: examinarea realizărilor Euroregiunii „Prutul de Sus” și inventarierea problemelor privitoare la evoluția acesteia; analiza experienței internaționale a euroregiunilor; identificarea problemelor de funcționare a Euroregiunii „Prutul de Sus” și fundamentarea propunerilor de ameliorare; stabilirea principalelor direcții de realizare a cercetărilor științifice în cadrul Euroregiunii „Prutul de Sus” și schițarea principalelor căi de dezvoltare a științei economice în regiune; discutarea propunerilor privitoare la diversificarea căilor de comunicare între cercetătorii universităților din Ucraina, România și Republica Moldova amplasate pe teritoriul Euroregiunii „Prutul de Sus”.
     Ca urmare a dezbaterilor organizate la USV, s-au cristalizat  propuneri concrete cu privire la dinamizarea și extinderea activităților derulate în cadrul Euroregiunii „Prutul de Sus”, propuneri pe care le redăm în continuare (anexa).

  
  
  
  
    Recomandări finale

înapoi