USV

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

30 Septembrie 2019 - 10 Decembrie 2019PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe
Prioritatea de investiții –10.ii. Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate
Titlul proiectului: “Soluții inovatoare pentru Universități și Colegiul tehnic în vederea asigurării Competitivității procesului Educațional, corelat cu domeniile de Specializare inteligentă – SUCCES”
Nr. identificare proiect: POCU/320/6/21/122555

 

Anunţ privind recrutarea şi selecţia grupului ţintă

 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, în calitate de partener P2,  anunţă, în perioada 30 septembrie 2019 – 10 decembrie 2019, recrutarea şi selecţia în Grupul ţintă (GT)  a unui număr de 60 de studenţi din anii terminali, studii universitare de licenţă/masterat.
Studenţii selectaţi vor avea posibilitatea să parcurgă aplicaţiile practice ale disciplinelor:

  • Securitatea rețelelor de calculatoare;
  • Bazele securitatii digitale;
  • Protectia datelor cu caracter personal.

Aceste discipline vor fi introduse în Planurile de Învăţământ USV.

Selecţia participanţilor se va face în ordinea primirii dosarelor, în limita locurilor disponibile şi a îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate.

Pentru mai multe detalii referitoare la proiect si a actelor necesare înscrierii în grupul ţintă vă rugăm să ne contactaţi pe adresa de email  laurad@usm.ro ( Ec.Laura Dospinescu).înapoi