USV

Proiect „Start la antreprenoriat, creștem ocuparea în zona urbană. ANTUR”

27 Septembrie 2019     Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a transferat suma de 4.559.098,38 lei în conturile celor 37 de firme înființate în cadrul proiectului „Start la antreprenoriat, creștem ocuparea în zona urbană. ANTUR”, număr de identificare contract: POCU/82/3/7/105924, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Operațiunea 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, având o perioadă de implementare de 36 luni.
     Suma reprezintă prima tranșă (maxim 75%) din ajutorul de minimis cu care vor fi finanțate cele 37 de firme nou înființate. Tranșa finală, reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis solicitat, va fi virată beneficiarilor după ce aceștia vor face dovada că au realizat venituri de minim 30% din valoarea tranșei inițiale primite.
     Semnarea contractelor a avut loc în perioada iulie-august 2019, precedată fiind de înființarea celor 37 de întreprinderi noi cu profil non-agricol în zona urbană a Regiunii NE, în domenii creative, cât și clasice, cel puțin câte 2 în fiecare județ al regiunii, activitate care va conduce și la realizarea indicatorilor de creștere a ocupării cu minim 74 de persoane. Astfel, structura pe județe a firmelor înființate este următoarea: 21 de firme în Suceava, 7 în Iași, 3 în Botoșani, 2 în Neamț, 2 în Bacău și 2 în Vaslui.
     Printre cei 37 de beneficiari selectați să primească finanțare nerambursabilă cu granturi maxime de 164.964,50 lei/ plan de afacere se numără și studenți/ absolvenți ai Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Aceștia au beneficiat de asistență personalizată pentru demararea afacerii, precum și asistență concentrată pe următoarele domenii: management, drept comercial, marketing, vânzări și negociere în afaceri, contabilitate și fiscalitate, TIC, creditare - fonduri europene și achiziții.
     Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea antreprenorialului și îmbunătățirea competențelor antreprenoriale la nivel regional, ca factor pentru încurajarea dezvoltării de noi afaceri și creșterea ocupării în Regiunea de Nord-Est. Proiectul va avea un impact pozitiv atât asupra mediului de afaceri din Regiunea de Nord Est (37 de firme nou înființate – minim 2/ județ), cât și asupra balanței forței de muncă (creșterea ocupării cu cel puțin 74 de persoane – minim 2/ afacere).înapoi