USV

Seminarul doctoranzilor filologi

1 Noiembrie 2018 - 2 Noiembrie 2018La Universitatea „Ștefan cel Mare" se desfășoară, în perioada 1-2 noiembrie 2018, Seminarul doctoranzilor filologi, la care sunt invitați și studenții de la ciclurile de licență și masterat.  

Seminarul, intitulat Limbă, literatură, lume: discurs și interpretare, se organizează  semestrial și reunește doctoranzi și masteranzi, aflați în diverse etape de realizare a cercetării (pentru elaborarea lucrării de disertație sau de doctorat), pentru a supune dezbaterii și evaluării rezultatele parțiale sau finale ale investigațiilor proprii. Conceput sub forma unui dialog dintre specialiști în formare și cei cu experiență, seminarul are drept moderatori și evaluatori conducători de doctorat și profesori de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării. În acest cadru, se vor avansa sugestii care vor contribui la ameliorarea conținutului și formei studiilor prezentate, astfel încât, în urma unei selecții riguroase, o parte dintre aceste lucrări să fie propuse ulterior spre publicare unor reviste cotate în baze de date internaționale. 

Deschiderea lucrărilor a avut loc joi, 1 noiembrie, ora 11, în Sala Senatului din corpul A.

Această ediție a seminarului se derulează cu sprijinul financiar al MEN și prin contribuția Consiliului studiilor universitare de doctorat, în colaborare cu Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării și cu Asociația profesională (a filologilor) Akademos.

 înapoi