USV

UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA ADMITERE 2018

21 Septembrie 2018Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a finalizat concursul de admitere pentru ciclurile de studii de licență, masterat și doctorat la cele 10 facultăți ale sale. În acest an, USV a scos la concurs, pentru toate formele de învățământ, aproximativ 5000 de locuri, dintre care peste 2200 au fost locuri bugetate. Oferta studiilor universitare de licență, constând în 42 de programe, a atras un total de 1951 noi studenți, dintre care 343 etnici români de pretutindeni. La forma de învățământ la distanță (ID) s-au înmatriculat 322 de candidați, repartizați pe 9 programe de studii. Studiile universitare de masterat s-au dovedit, de asemenea, atractive: la finalul concursului de admitere, la cele 36 de programe s-au înmatriculat 1109 candidați, dintre care 142 etnici români de pretutindeni. Acestora li se adaugă alți 124 noi studenți înmatriculați la programele de conversie profesională. 

În ceea ce privește studiile de doctorat, unde au fost disponibile 49 de locuri bugetate, s-au înmatriculat 61 de candidați. O nouă sesiune de admitere la doctorat se va desfășura în perioada 24 – 28 septembrie. De asemenea, pentru celelalte programe de studii unde mai există locuri disponibile, un nou modul de admitere se desfășoară în perioada 24 – 26 septembrie. 

Informații detaliate pot fi obținute consultând pagina http://www.admitere.usv.ro/ .

Universitatea mulțumește tuturor candidaților din cele două sesiuni de admitere pentru interesul deosebit acordat și în acest an programelor de studii ale USV!

 înapoi