Grupul ţintă
Chestionare grup ţintă


Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului presupun sprijinirea grupului grupului ţintă, în principal, pentru îmbunătăţirea şi facilitatea accesului la informaţii academice, managementul educaţional, pentru realizarea luucrărilor de licenţă şi disertaţie şi pentru facilitarea oportunităţilor de învăţare. Pentru a facilita colectarea de informaţii de la membrii grupului ţintă, echipa de implementare a proiectului a pregătit un set de 3 chestionare. Informaţiile sunt colectate anonim şi vor prelucrate statistic, rezultatele obţinute urmând a fi utilizate în procesul de implementare a proiectului.04.07.2015
--------------------
Chestionar de evaluare a platformelor mobile cu informaţii despre orar şi şcolaritate, şi a portalului suport pentru elaborarea lucrărilor de licenţă şi disertaţie - Fisier PDF

04.01.2015
--------------------
A4. Chestionar de evaluare referitor la îmbunătăţirea accesului la informaţii academice - Fisier PDF

A5. Chestionar de evaluare referitor la îmbunătăţirea calităţii proceselor şi activităţilor educaţionale privind certificarea calificărilor în învăţământul superior prin introducerea proceselor inovatoare de realizare a lucrărilor de licenţă şi masterat - Fisier PDF

A6. Chestionar de evaluare referitor la extinderea oportunitaţilor de invăţare şi facilitarea accesului la invăţâmantul superior, inclusiv activităţi inovatoare prin extinderea metodelor de management şi la departamentul de sanatate şi dezvoltare umană - Fisier PDF

Toţi membrii grupului ţintă au primit un mesaj E-mail conţinând adresele la care pot fi accesate chestionarele, pentru a putea fi completate on-line. Variantele PDF (care se pot descărca accesând link-urile de mai sus, completa şi depune la Secretariatul DSDU sau FIESC) pot fi completate şi de studenţi ai USV care nu fac parte din grupul ţintă al proiectului, părerile acestora fiind deosebit de importante pentru dezvoltările ulterioare ale activităţilor demarate în cadrul acestui proiect, după încheierea acestuia.Recrutare şi selecţie a grupului ţintă


În cadrul proiectului, grupul ţintă este format din 300 de studenţi şi 6 membri ai structurilor de conducere din cadrul USV.Membrii grupului ţintă vor beneficia de:

1. Instruire în vederea utilizării soluţiilor software dezvoltate şi implementate în cadrul proiectului la finalul căreia se oferă o diplomă care să ateste participarea la instruire;
2. Participare la seminarul "Spirit antreprenorial studenţesc", organizat în cadrul proiectului în perioada lunilor ianuarie/fabruarie 2015;
3. Programe de studii mai bine corelate cu piaţa muncii ca urmare a feedback-ului primit de la angajatori de top cu privire la conţinutul materiilor studiate în facultate;
4. O mai bună legătură cu piaţa muncii prin acordurile de parteneriat care vor fi semnate cu angajatori importanţi din domeniul IT pentru desfăşurarea stagiilor de practică ale studenţilor de la programele de licenţă şi de master;
5. Acces mai facil la situaţia privind şcolaritatea şi orarul activităţilor, inclusiv de pe dispozitive mobile (telefon, tabletă), prin dezvoltarea unor pagini de tip "responsive design";
6. Acces la informaţiile despre toate activităţile pe care le implică redactarea lucrărilor de licenţă şi de disertaţie, ghiduri şi instrucţiuni de redactare, teme propuse de cadrele didactice, teme propuse de angajatori, toate aflate pe un portal unic, uşor accesibil.

Feedback-ul primit din partea membrilor grupului ţintă privind cerinţele în ceea ce priveşte accesul la informaţiile academice, cele legate de programarea activităţilor, orar, redactarea lucrărilor de finalizare a studilor, practică la agenţi economici în profilul studiat, etc. vor constitui date de intrare pentru dezvoltarea activităţilor din proiect.ETAPA 4 - A patra etapă de recrutare a grupului ţintă se va desfăşura între 01.10.2015 şi 15.10.2015, perioadă în care studenţii şi cadrele didactice vor fi informate despre proiect. Depunerea documentelor de către candidaţii interesaţi se va face în aceeaşi perioadă. În această etapă se urmăreştem completarea grupului ţintă, ca urmare a finalizări studiilor de către studenţii ani terminali, care, deşi au beneficiat de rezultatele proiectului, au părăsit USV înainte de perioada în care sunt programate instruirile. Grupul ţintă va fi completat cu precădere cu studenţi din anul I de studiu.

Programul întâlnirilor cu studenţii altor facultăţi va fi anunţat din timp, în această secţiune şi/sau prin afişare la avizierele facultăţilor.

--------------------
Rezultate selecţie grup ţintă ETAPA 4

La finalul acestei etape grupul ţintă este format din 570 de studenţi şi 6 cadre didactice din cadrul Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava.ETAPA 3 - A treia etapă de recrutare a grupului ţintă se va desfăşura între 23.02.2015 şi 03.04.2015, perioadă în care studenţii şi cadrele didactice vor fi informate despre proiect. Depunerea documentelor de către candidaţii interesaţi se va face în aceeaşi perioadă. În această etapă se vor include în grupul ţintă un număr de 63 de studenţi şi 1 membru al comisiilor/structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi.

Programul întâlnirilor cu studenţii altor facultăţi va fi anunţat din timp, în această secţiune şi/sau prin afişare la avizierele facultăţilor.

--------------------
Rezultate selecţie grup ţintă ETAPA 3

La finalul acestei etape au fost selectaţi şi incluşi în grupul ţintă un număr de 63 de studenţi şi 1 cadru didactic din cadrul Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava.ETAPA 2 - A doua etapă de recrutare a grupului ţintă se va desfăşura între 08.12.2014 şi 24.01.2015, perioadă în care studenţii şi cadrele didactice vor fi informate despre proiect. Depunerea documentelor de către candidaţii interesaţi se va face în aceeaşi perioadă. În această etapă se vor include în grupul ţintă un număr de minim 100 de studenţi şi 4 membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi.

Întâlnirile de informare cu studenţii DSDU vor avea loc după cum urmează:

Marţi, 09.12.2014 - ora 14 şi ora 15, Amfiteatrul ADL, Corp D
Joi, 08.01.2015 - ora 12 şi ora 14, Amfiteatrul ADL, Corp D

Prezentarea proiectului este asigurată de Prof.univ.dr.ing. Adrian GRAUR, expert grup ţintă în cadrul proiectului.

Programul întâlnirilor cu studenţii altor facultăţi va fi anunţat din timp, în această secţiune şi/sau prin afişare la avizierele facultăţilor.

Citeşte anunţul.

--------------------
Rezultate selecţie grup ţintă ETAPA 2

La finalul acestei etape au fost selectaţi şi incluşi în grupul ţintă un număr de 170 de studenţi şi 3 cadre didactice din cadrul Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava.ETAPA 1 - Prima etapă de recrutare a grupului ţintă se va desfăşura între 01.09.2014 şi 25.10 2014, perioadă în care studenţii şi cadrele didactice vor fi informate despre proiect. Depunerea documentelor de către candidaţii interesaţi se va face în aceeaşi perioadă. În această etapă se vor include în grupul ţintă un număr de minim 50 de studenţi şi 2 membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi.

Dosarul de candidatură pentru studenţi are următorul conţinut:

- Cerere de înscriere tip;
- Copie după cartea de identitate sau document echivalent care atestă cetăţenia UE a candidatului cu domiciliul sau reşedinţa legală în România;
- Adeverinţă de student cu indicarea mediei ponderate generale a ultimului an absolvit.

Dosarul de candidatură pentru cadre didactice are următorul conţinut:

- Cerere de înscriere tip;
- Copie după cartea de identitate sau document echivalent care atenstă cetăţenia UE a candidatului cu domiciliul sau reşedinţa legală în România;
- Adeverinţă de salariat în cadrul USV din care să rezulte funcţia ocupată.

Documentele se depun la Secretariatul Departamentului de Sănătate şi Dezvoltare Umană, corp E, parter, sala E001, sau la Decanat Facultatea de Inginerie Electrică şi Stiinţa Calculatoarelor, etaj 1, sala D104, în zilele de joi şi vineri în intervalul orar 16.00 17.00.

Citeşte anunţul.

--------------------
Rezultate selecţie grup ţintă ETAPA 1

La finalul acestei etape au fost selectaţi şi incluşi în grupul ţintă un număr de 67 de studenţi şi 2 cadre didactice din cadrul Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava.


Aplicaţia ORAR mobil

Aplicaţia web Orar Mobile@USV, dezvoltată în cadrul proiectului, a fost lansată în versiune Beta. Membrii grupului ţintă vor primi prin E-mail un chestionar în care vor putea să comunice impresii şi sugestii pentru a face aplicaţia mai utilă. Aplicaţia rulează corespunzător pe platformele mobile (tabletă şi smartphone cu Android sau IOS) utilizând un browser web. Pentru desktop utilizaţi aplicaţia clasică.

Lansează Orar mobil.
Situaţie grup ţintă

Toţi membrii grupului ţintă prevăzuţi în proiect au fost recrutaţi şi selectaţi, respectiv un număr de 300 studenţi şi 6 cadre didactice cu funcţii de conducere din cadrul USV.

Din cauză că un număr semnificativ de studenţi recrutaţi în grupul ţintă au părăsit USV la finalizarea studiilor, o nouă etapă de recrutare este prevăzută în perioada 01.10.2015 - 15.10.2015. Sunt vizaţi în special studenţi din anul I de studii din cadrul USV.
Paginile au fost vizitate de 22477 ori începând cu data de 19.05.2014. Ultima actualizare a site-ului a fost făcută pe data de 12.11.2015.

În acest moment este 1 utilizator online. Adresa IP de unde accesaţi site-ul este 52.91.221.160.