Prezentarea proiectului


Proiectul vine în întampinarea priorităţilor stabilite de documentele strategice la nivel european şi naţional. Astfel, proiectul este relevant faţă de:

1. Agenda de la Lisabona subliniază importanţă creşterii calităţii în învăţamântul superior pentru dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere. Universitatile reprezinta singurele institutii care detin capacitatea sa ofere calificari superioare, care vor genera dezvoltarea la nivelul societatii. Obiectivul proiectului de crestere a calitatii in invatamantul superior romanesc şi efectul sau pe termen lung, crearea unui sistem de invatamant competitiv la nivel international, este in acord cu prevederile Strategiei Lisabona de dezvoltare a societatii bazate pe cunoastere prin aportul invatamantului superior de calitate.

2. Liniile Directoare Integrate - Linia directoare 8 prevede ca "adaptarea sistemelor de educatie şi formare la noile cerinte de competenţe se realizează prin asigurarea atractivităţii, deschiderii şi standardelor de calitate înaltă pentru sistemele de educaţie şi formare profesională". Proiectul urmăreşte alinierea universităţii la standardele înalte de calitate.

3. CNSR subliniază importanţa "mecanismelor interne care să asigure şi să gestioneze calitatea proceselor educaţionale". Proiectul sprijină dezvoltarea acestor mecanisme pe baza unui sistem integrat.

4. Programul Naţional de Reforme surprinde nevoia universităţilor pentru "investiţii în infrastructură şi îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare. Proiectul susţine investiţii în infrastructura hardware şi îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare, instrumente software de predareînvăţare.

5. POSDRU sprijină acţiunile de restructurare a sistemului de învăţamânt românesc pentru creşterea calităţii, dar şi acţiunile pentru dezvoltarea instrumentelor inovative în activităţile de predare, învăţare, management şi planificare. Proiectul se încadrează în aceste priorităţi, prin instrumentele software dezvoltate, care vor contribui la reorganizarea proceselor şi creşterea calităţii şi a inovării în sistemul de învăţamânt superior.
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Cererea de propuneri de proiecte nr. 156 "Programe de studii mai bune pentru studenţi şi piaţa muncii"

Axa prioritară nr. 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"

Domeniul major de intervenţie 1.2
"Calitate în învăţământul superior"
Proiect implementat de Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava în parteneriat cu S.C. Net BRINEL S.A. din Cluj-Napoca şi cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Paginile au fost vizitate de 22476 ori începând cu data de 19.05.2014. Ultima actualizare a site-ului a fost făcută pe data de 12.11.2015.

În acest moment este 1 utilizator online. Adresa IP de unde accesaţi site-ul este 52.91.221.160.