Complexul de Nataţie şi Kinetoterapie
        


Misiunea Complexului de Nataţie şi Kinetoterapie

Misiunea colectivului de Kinetoterapie


  • Promovarea practicării exerciţiului fizic – mijloc de păstrare a sănătăţii şi de reabilitare (recuperare) prin programe complexe în cazul bolilor cronice sau deficienţelor fizice funcţionale.

  • Cadrele didactice şi studenţii de la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială din cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport vor desfăşura activitatea didactică sub formă de lucrări practice în laboratoarele complexului.

  • Se pot efectua investigaţii ţi evaluare somato-motrică.

  • Se poate testa toleranţa la efort sub supraveghere de specialitate.

  • Sportivii de performanţă pot beneficia de dotarea şi personalul calificat pentru recuperarea deficitului morfo-funcţional post-traumatic şi în vederea augmentării performanţei prin antrenamente speciale.  

  • Persoanele sănătoase pot beneficia de măsuri de kinetoprofilaxie (păstrarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor), de programe de fitness, masaj, relaxare, de măsuri de ameliorare a reacţiei la stres, de îmbunătăţirea stilului de viaţă etc.

  • Pacienţii cu boli cronice au indicaţie medicală de recuperare ţi reabilitare a deficienţelor morfo-funcţionale, de reinserţie optimă socio-profesională prin mijloace complexe specifice.

  • Întregul complex şi personalul de specialitate pot contribui într-o manieră holistică la creşterea calităţii vieţii persoanelor interesate şi implicate în programele instituţiei noastre.

 


   Search Engine Optimization