UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI
PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social European
POS DRU
2007-2013
Instrumente Structurale
2007-2013
OIPOSDRU UNIVERSITATEA
"ŞTEFAN CEL MARE"
SUCEAVA

 

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
 

Învesteşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013

 

“Progres şi dezvoltare prin cercetare şi inovare post - doctorală
în inginerie şi ştiinţe aplicate (POST DOC — PRiDE)”

Contract nr. POSDRU/89/1.5/S/57083

25 martie 2013 - Conferinţă de presă

Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
Tema conferinţei: "REZULTATE FINALE IN CADRUL PROIECTULUI"
"PROGRES ŞI DEZVOLTARE PRIN CERCETARE
ŞI INOVARE POSTDOCTORALĂ IN INGINERIE ŞI ŞTIINŢE APLICATE – PRiDE"

25 ianuarie 2013 - Conferinţă de presă

Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
Tema conferinţei: "REZULTATE INTERMEDIARE IN CADRUL PROIECTULUI"
"PROGRES ŞI DEZVOLTARE PRIN CERCETARE
ŞI INOVARE POSTDOCTORALĂ IN INGINERIE ŞI ŞTIINŢE APLICATE – PRiDE"

26 noiembrie 2012 - Conferinţă de presă

Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
Tema conferinţei: "REZULTATE INTERMEDIARE IN CADRUL PROIECTULUI"
"PROGRES ŞI DEZVOLTARE PRIN CERCETARE
ŞI INOVARE POSTDOCTORALĂ IN INGINERIE ŞI ŞTIINŢE APLICATE – PRiDE"

11 mai 2012 - Conferinţă de presă

Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
Tema conferinţei: "REZULTATE INTERMEDIARE IN CADRUL PROIECTULUI"
"PROGRES ŞI DEZVOLTARE PRIN CERCETARE
ŞI INOVARE POSTDOCTORALĂ IN INGINERIE ŞI ŞTIINŢE APLICATE – PRiDE"

07 decembrie 2011 - Conferinţă de presă

Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
Tema conferinţei: "REZULTATE INTERMEDIARE IN CADRUL PROIECTULUI"
"PROGRES ŞI DEZVOLTARE PRIN CERCETARE
ŞI INOVARE POSTDOCTORALĂ IN INGINERIE ŞI ŞTIINŢE APLICATE – PRiDE"

03 martie 2011 - Conferinţă de presă

Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
Tema conferinţei: "Etapa intermediară 1"
"PROGRES ŞI DEZVOLTARE PRIN CERCETARE
ŞI INOVARE POSTDOCTORALĂ IN INGINERIE ŞI ŞTIINŢE APLICATE – PRiDE"

28.06.2010 - Decizie redistribuire locuri

DECIZIA NR. 1
a echipei de management a proiectului
„Progres şi dezvoltare prin cercetare şi inovare post-doctorală in inginerie şi ştiinţe aplicate – PriDE”
contract nr POSDRU/89/1.5/S/57083

    Avand in vedere Regulamentul privind admiterea la studii universitare post-doctorale, faptul că in sesiunea a doua nu s-a inscris nici un candidat şi rezultatele obţinute de candidaţii inscrişi in prima sesiune, echipa de management a proiectului decide:

    Art. 1  Se transferă un loc atribuit iniţial Comisiei 4 – Ingineria materialelor, Mecanică la Comisia 5 – Filologie.

    Art. 2  Candidata Milici (Petrosel) Daniela, care a obţinut nota 7,50 in cadrul selecţiei efectuate de către membrii Comisiei 5 – Filologie se admite cu bursă in cadrul proiectului.

 

19.06.2010 - O nouă sesiune de admitere la comisia Ingineria Materialelor, Mecanică

    In perioada 21-25 iunie 2010 se va desfăşura o a 2-a sesiune de admitere pentru obţinerea unei burse la studii universitare post-doctorale la comisia Ingineria Materialelor, Mecanică, cu următorul calendar:

    21-25 iunie 2010 - înscrierea candidaţilor cam. D012 (intre orele 15-17);
    28-29 iunie 2010 - concursul de selecţie;
    28-29 iunie 2010 - interviu, conform înscrierii şi programării, între orele 14-16;
          30 iunie 2010 - afişarea rezultatelor pe site-ul proiectului;
          30 iunie 2010 - primirea contestaţiilor (cam. D012 orele 9-12); soluţionarea acestora (orele 14-18);
          30 iunie 2010 - afişarea rezultatelor definitive pe site-ul proiectului;
            1 iulie 2010 - semnarea contractelor de cercetare post-doctorală.

 

08.06.2010 - Decizie implementare - schimbări în comisiile pentru selecţia post-doc

    DECIZIA NR. 107 privind implementarea proiectului Progres şi dezvoltare prin cercetare şi inovare post - doctorală în inginerie şi ştiinţe aplicate - PRiDE.
    Avand in vedere Regulamentul privind admiterea la studii universitare post-doctorale, Rectorul Universităţii decide: ...
Mai mult

 

26 aprilie 2010 - Conferinţă de presă

Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
Demarare proiect: "PROGRES ŞI DEZVOLTARE PRIN CERCETARE
ŞI INOVARE POSTDOCTORALĂ IN INGINERIE ŞI ŞTIINŢE APLICATE – PRiDE"

 

©Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava - PRiDE
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 216 147, e-mail: prideusv.ro