UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI
PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social European
POS DRU
2007-2013
Instrumente Structurale
2007-2013
OIPOSDRU UNIVERSITATEA
"ŞTEFAN CEL MARE"
SUCEAVA

 

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
 

Învesteşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013

 

“Progres şi dezvoltare prin cercetare şi inovare post - doctorală
în inginerie şi ştiinţe aplicate (POST DOC — PRiDE)”

Contract nr. POSDRU/89/1.5/S/57083

Management:

Partener I: Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava

prof. univ. dr. ing. Adrian GRAUR
Manager de proiect

prof. univ. dr. ing. Valentin POPA
Coordonator activităţi logistice şi raportare

prof. univ. dr. ing. Alin Dan POTORAC
Coordonator reţele şi parteneriate

ing. Sebastian COŢOVANU
Asistent TIC

s.l. univ. drd .ing Iuliana CHIUCHIŞAN
Secretar proiect partener principal

ec. Liliana OLARIU
Responsabil financiar

jr. Elena Delia BANCU
Consilier juridic

Partener II: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Daniela POPESCU
Coordonator activităţi partener

Lia CHIOREAN
Secretar proiect partener

Laura RUSU
Responsabil financiar

Ana BARBU
Consilier juridic

 

©Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava - PRiDE
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 216 147, e-mail: prideusv.ro