UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI
PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social European
POS DRU
2007-2013
Instrumente Structurale
2007-2013
OIPOSDRU UNIVERSITATEA
"ŞTEFAN CEL MARE"
SUCEAVA

 

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
 

Învesteşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013

 

“Progres şi dezvoltare prin cercetare şi inovare post - doctorală
în inginerie şi ştiinţe aplicate (POST DOC — PRiDE)”

Contract nr. POSDRU/89/1.5/S/57083

 

Evenimente:


Descărcaţi comunicatul de presă

Conferinţă de presă
25 martie 2013
Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
Tema conferinţei: "REZULTATE FINALE ÎN CADRUL PROIECTULUI"
"PROGRES ŞI DEZVOLTARE PRIN CERCETARE
ŞI INOVARE POSTDOCTORALĂ IN INGINERIE ŞI ŞTIINŢE APLICATE – PRiDE"


Descărcaţi posterul

Sesiune de managementul cercetării cu titlul:
"Managementul cercetării şi perspective în economia mediului"
28 ianuarie 2013, ora 11.00, aula Corp E, USV
Invitat:
dr. Marius-Cristian FRUNZĂ
- Rolul cercetării în perioade de recesiune economică
- Parteneriatele cu sectorul privat: Între necesitate şi constrângere
- Alocarea resurselor în activitatea stiinţifică: O aplicaţie a teoriei Ricardiene
- Economia mediului: O provocare a secolului 21
- Fondul forestier: Materie primă, infrastructură şi regulator climateric
- Apa: "Diamant lichid": Perspectivele unei pieţe a apei

Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
"PROGRES ŞI DEZVOLTARE PRIN CERCETARE
ŞI INOVARE POSTDOCTORALĂ IN INGINERIE ŞI ŞTIINŢE APLICATE – PRiDE"


Descărcaţi comunicatul de presă

Conferinţă de presă
25 ianuarie 2013
Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
Tema conferinţei: "REZULTATE INTERMEDIARE IN CADRUL PROIECTULUI"
"PROGRES ŞI DEZVOLTARE PRIN CERCETARE
ŞI INOVARE POSTDOCTORALĂ IN INGINERIE ŞI ŞTIINŢE APLICATE – PRiDE"


Descărcaţi posterul

Sesiune de managementul cercetării cu titlul:
"Guvernanţa universitară în managementul cercetării"
15 ianuarie 2013, ora 11.00, aula Corp E, USV
Invitat:
prof.univ.dr. Andrei Marga
Preşedinte - Institutul Cultural Român (ICR)
Rector, Universitatea "Babes-Bolyai", Cluj, România (1993-2004, 2008-2012)
Ministru al Educaţiei Naţionale în România (1997-2000)
Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
"PROGRES ŞI DEZVOLTARE PRIN CERCETARE
ŞI INOVARE POSTDOCTORALĂ IN INGINERIE ŞI ŞTIINŢE APLICATE – PRiDE"


Descărcaţi posterul

Sesiune de managementul cercetării cu titlul:
"Managementul cercetării - O nouă paradigmă"
17 decembrie 2012, ora 15.00, aula Corp E, USV
Invitat:
prof.dr.ing. Radu Munteanu de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
"PROGRES ŞI DEZVOLTARE PRIN CERCETARE
ŞI INOVARE POSTDOCTORALĂ IN INGINERIE ŞI ŞTIINŢE APLICATE – PRiDE"


Descărcaţi comunicatul de presă

Conferinţă de presă
26 noiembrie 2012
Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
Tema conferinţei: "REZULTATE INTERMEDIARE IN CADRUL PROIECTULUI"
"PROGRES ŞI DEZVOLTARE PRIN CERCETARE
ŞI INOVARE POSTDOCTORALĂ IN INGINERIE ŞI ŞTIINŢE APLICATE – PRiDE"


Descărcaţi posterul

Sesiune de managementul cercetării cu titlul:
"Managementul cercetării în domeniul ingineriei energetice"
16 noiembrie 2012, ora 10.30, amfiteatrul Dimitrie Leonida, corpul D
Invitat:
Ing. Vlad Zileriu, National Instruments Romania
Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
"PROGRES ŞI DEZVOLTARE PRIN CERCETARE
ŞI INOVARE POSTDOCTORALĂ IN INGINERIE ŞI ŞTIINŢE APLICATE – PRiDE"


Descărcaţi posterul

Sesiune de managementul cercetării cu titlul:
"Managementul cercetării în ştiinţele fundamentale"
24 octombrie 2012, ora 14, amfiteatrul Dimitrie Leonida, corpul D
Invitat:
Prof. univ. dr. Constantin Corduneanu, University of Texas at Arlington
Rector al Institutului Pedagogic din Suceava (1964—1967)
Decan al Facultăţii de Matematică din Iaşi (1968—1972)
Prorector al Universităţii "Al. I. Cuza" (1972—1977)

Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
"PROGRES ŞI DEZVOLTARE PRIN CERCETARE
ŞI INOVARE POSTDOCTORALĂ IN INGINERIE ŞI ŞTIINŢE APLICATE – PRiDE"


Descărcaţi posterul

Session in research management and current state of Internet research
7 august 2012, ora 11, amfiteatrul Dimitrie Leonida, corpul D
Invitat:
John W Fanning
Founding Chairman and CEO of Napster,
Chairman of NetCapital
Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
"PROGRESS AND DEVELOPMENT THROUGH POST-DOCTORAL
RESEARCH AND INNOVATION IN ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES - PRiDE"


Descărcaţi posterul

Sesiune de managementul cercetării cu titlul:
"Metodologia evaluării şi acreditării publicaţiilor ştiinţifice"
1 iunie 2012, ora 9, amfiteatrul Dimitrie Leonida, corpul D
Invitat:
Victor Velter, expert în cadrul Centrului Naţional
pentru Politica Ştiinţei şi Scientometrie (CENAPOSS)
Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
"PROGRES ŞI DEZVOLTARE PRIN CERCETARE
ŞI INOVARE POSTDOCTORALĂ IN INGINERIE ŞI ŞTIINŢE APLICATE – PRiDE"


Descărcaţi posterul

Session in research management and current state of research
15 mai 2012, ora 14, amfiteatrul Dimitrie Leonida, corpul D
Invitati:
Timothy HALL, University of Limerick, Ireland
Ciaran MacNAMEE, University of Limerick, Ireland
Patrick COMAN, University of Limerick, Ireland
Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
"PROGRESS AND DEVELOPMENT THROUGH POST-DOCTORAL
RESEARCH AND INNOVATION IN ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES - PRiDE"


Descărcaţi comunicatul de presă

Conferinţă de presă
11 mai 2012
Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
Tema conferinţei: "REZULTATE INTERMEDIARE IN CADRUL PROIECTULUI"
"PROGRES ŞI DEZVOLTARE PRIN CERCETARE
ŞI INOVARE POSTDOCTORALĂ IN INGINERIE ŞI ŞTIINŢE APLICATE – PRiDE"


Descărcaţi posterul

Sesiune de management cu titlul "Metodologia cercetarii stiintifice"
20 martie 2012, ora 10, amfiteatrul Dimitrie Leonida, corpul D
Invitat: prof. univ. dr. Mihai COVASA, Profesor Asociat la Western University (SUA) şi Director al Laboratorului de Fiziologie şi Nutriţie al Institutului MICALIS, INRA (Franţa)
Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
"PROGRES ŞI DEZVOLTARE PRIN CERCETARE
ŞI INOVARE POSTDOCTORALĂ IN INGINERIE ŞI ŞTIINŢE APLICATE – PRiDE"


Descărcaţi posterul

"Sesiune privind managementul cercetării
şi stadiul actual al acesteia in domeniile programelor post-doctorale"
31 martie 2011, ora 10, sala Biroului Senat, corpul E
Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
"PROGRES ŞI DEZVOLTARE PRIN CERCETARE
ŞI INOVARE POSTDOCTORALĂ IN INGINERIE ŞI ŞTIINŢE APLICATE – PRiDE"


Descărcaţi comunicatul de presă

Conferinţă de presă
07 decembrie 2011
Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
Tema conferinţei: "REZULTATE INTERMEDIARE IN CADRUL PROIECTULUI"
"PROGRES ŞI DEZVOLTARE PRIN CERCETARE
ŞI INOVARE POSTDOCTORALĂ IN INGINERIE ŞI ŞTIINŢE APLICATE – PRiDE"


Descărcaţi invitaţia

Conferinţă de presă
03 martie 2011
Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
Tema conferinţei: "Etapa intermediară 1"
"PROGRES ŞI DEZVOLTARE PRIN CERCETARE
ŞI INOVARE POSTDOCTORALĂ IN INGINERIE ŞI ŞTIINŢE APLICATE – PRiDE"


Descărcaţi invitaţia

Conferinţă de presă
26 aprilie 2010
Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
Demarare proiect: "PROGRES ŞI DEZVOLTARE PRIN CERCETARE
ŞI INOVARE POSTDOCTORALĂ IN INGINERIE ŞI ŞTIINŢE APLICATE – PRiDE"

©Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava - PRiDE
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 216 147, e-mail: prideusv.ro