UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI
PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social European
POS DRU
2007-2013
Instrumente Structurale
2007-2013
OIPOSDRU UNIVERSITATEA
"ŞTEFAN CEL MARE"
SUCEAVA

 

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
 

Învesteşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013

 

“Progres şi dezvoltare prin cercetare şi inovare post - doctorală
în inginerie şi ştiinţe aplicate (POST DOC — PRiDE)”

Contract nr. POSDRU/89/1.5/S/57083

    Parteneri:

 

Informaţii utile:    


   UNIVERSITATEA
"ŞTEFAN CEL MARE"
        SUCEAVA

  UNIVERSITATEA
       TEHNICĂ
           DIN
   CLUJ-NAPOCA


 

 

 

 

 

 

 

Pentru informaţii privind partenerul principal al proiectului vă rugăm să vizitaţi http://www.muri.utcluj.ro/pride/

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Rom├óniei

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe
cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

©Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava - PRiDE
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 216 147, e-mail: prideusv.ro