UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI
PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social European
POS DRU
2007-2013
Instrumente Structurale
2007-2013
OIPOSDRU UNIVERSITATEA
"ŞTEFAN CEL MARE"
SUCEAVA

 

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
 

Învesteşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013

 

“Progres şi dezvoltare prin cercetare şi inovare post - doctorală
în inginerie şi ştiinţe aplicate (POST DOC — PRiDE)”

Contract nr. POSDRU/89/1.5/S/57083

 

Comunicate de presă:

 
 

Articole în presa locală:


3 martie 2011
Titlul: "Post-doctoranzii suceveni, susţinuţi financiar în activitatea lor de cercetare"
Sursa: Monitorul de Suceava


27 aprilie 2010
Titlul: "Universitatea continuă să obţină proiecte în premieră"
Sursa: Crai Nou


10 mai 2010
Titlul: "Burse pentru 40 post-doctoranzi în inginerie şi ştiinţe aplicate"
Sursa: Obiectiv de Suceava

©Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava - PRiDE
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 216 147, e-mail: prideusv.ro