UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI
PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social European
POS DRU
2007-2013
Instrumente Structurale
2007-2013
OIPOSDRU UNIVERSITATEA
"ŞTEFAN CEL MARE"
SUCEAVA

 

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
 

Învesteşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane
2007-2013

 

“Progres şi dezvoltare prin cercetare şi inovare post - doctorală
în inginerie şi ştiinţe aplicate (POST DOC — PRiDE)”

Contract nr. POSDRU/89/1.5/S/57083

Sistem videoconferinţă - LifeSize Room 200

LifeSize Room 200

     LifeSize Room 200 reprezintă o soluţie de comunicare vizuală şi auditivă modernă şi rapidă ce contribuie la dezvoltarea ciber-infrastructurii implementate in cadrul proiectului.

Soluţia implementată oferă:

  • posibilitatea de a realiza activităţi de tutoriat şi indrumare pentru cercetătorii post-doctorali aflaţi in ţară sau in străinătate;
  • posibilitatea schimbului de informaţii in timp real prin transfer de documente, imagini, date statistice, etc;
  • incurajează creativitatea, comunicarea, colaborarea, etc.

Soluţia implementată conţine:

  • terminal videoconferinţă;
  • cameră video;
  • microfon;
  • telecomandă;
  • plasmă tv;
  • pachet software.

Download:
LifeSize Room 200 Datasheet  

 
 

Pentru acces la interfaţa sistemului şi pentru informaţii suplimentare trebuie să vă autentificaţi

 

©Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava - PRiDE
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: +40 230 216 147, e-mail: prideusv.ro