CAZARE 2016 – 2017

  1. Cazarea studenţilor se va face începând cu data de 28.09.2016 pentru anii IV şi III, 29.09.2016 anii II şi I, 30.09.2016 familişti, masteranzi şi pentru întârziaţii motivaţi.

  2. Studenţii cu părinţi cadre didactice și didactice auxiliare, cei proveniţi de la casele de copii şi orfanii de ambii părinţi, vor prezenta la cazare acte doveditoare semnate şi ştampilate de instituţiile de pe raza judeţului de provenienţă.

 Şef Serviciu Social,
Ing. Nicolai BOBRIC

Anunţ cu privire la studenţii cu părinţi cadre didactice

Anunţ cu privire la subvenţia de cazare

Repartizarea studenților din RM și Ucraina, anul I licență și masterat. Căminul nr. 1 (fete)

Repartizarea studenților din RM și Ucraina, anul I licență și masterat. Căminul nr. 2 (băieți)

Repartizarea studenților din RM și Ucraina, anul I licență și masterat. Căminul nr. 4 (mixt)

 

 

 

 

  

   Search Engine Optimization