Bursa de ajutor social

            Bursa de ajutor social se acordă, la cerere, în limita fondurilor alocate, studenţilor integralişti, în funcţie de veniturile nete medii lunare ce revin pe membru de familie în cazul când:

  1. li se aplică prevederile art. 10, lit. r) din Legea nr. 42/1990, republicată, în baza certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990, care atestă calitatea lor ori a unuia dintre părinţi de „Luptători pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989” sau de „Erou-martir” – cu una dintre menţiunile: rănit, reţinut, rănit şi reţinut, remarcat prin fapte deosebite, însoţit de brevet semnat de Preşedintele României;
  2. sunt orfani de ambii părinţi, provin din casele de copii sau plasament familial, şi care nu realizează venituri;
  3. sunt bolnavi de TBC şi se află în evidenţa dispensarelor medicale, suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malasorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, pri sunt infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut;
  4. fac dovada că venitul lunar net pe membru de familie pe ultimele 3 luni este mai mic sau egal cu salariul de bază minim pe ţară;

            Criterii specifice şi coeficienţii de importanţă pentru ierarhizarea studenţilor care solicită bursă de ajutor social se stabilesc de către Consiliul Academic al Facultăţii. Cuantumul fiecărei categorii de bursă se va stabili semestrial în raport cu fondurile distribuite în acest sens pentru fiecare facultate.

 

   Search Engine Optimization