CAZARE 2017 – 2018

  1. Cazarea studenţilor se va face începând cu data de 27.09.2017 pentru anii IV şi III, 28.09.2017 anii II şi I, familişti și masteranzi.

  2. Studenţii cu părinţi cadre didactice şi didactice auxiliare, cei proveniţi de la casele de copii şi orfanii de ambii părinţi, vor prezenta la cazare acte doveditoare semnate şi ştampilate de instituţiile de pe raza judeţului de provenienţă.

 Şef Serviciu Social,
Ing. Nicolai BOBRIC

Anunţ cu privire la studenţii cu părinţi cadre didactice

Anunţ cu privire la subvenţia de cazare

Contract cazare studenți români 2017-2018

Studenţii din Republica Moldova şi Ucraina anul I – licenţă şi master, vor fi cazaţi în zilele de 28.09 şi 29.09.2017.

 

 

 

 

  

   Search Engine Optimization