CAZARE 2017 – 2018

  1. Cazarea studenţilor se va face în data de 27.09.2017 pentru anii III şi IV, respectiv în data de 28.09.2017 anii I şi II, familişti și masteranzi.

  2. Studenţii cu părinţi cadre didactice şi didactice auxiliare, cei proveniţi de la casele de copii şi orfanii de ambii părinţi, vor prezenta la cazare acte doveditoare semnate şi ştampilate de instituţiile de pe raza judeţului de provenienţă.

  3. Studenţii din Republica Moldova şi Ucraina anul I – licenţă şi masterat (sesiunea iulie), forma de învățământ fără taxă, vor fi cazaţi în căminele studențești în zilele de 28.09 şi 29.09.2017. Pentru a intra în posesia locului de cazare, studenții etnici români se vor prezenta în zilele de joi și vineri, 28.09 și 29.09, între orele 08-16, în corpul E (Rectorat), la parter, la biroul amplasat în fața sălilor E012 și E013.

 Şef Serviciu Social,
Ing. Nicolai BOBRIC

Anunţ cu privire la studenţii cu părinţi cadre didactice

Anunţ cu privire la subvenţia de cazare

Contract cazare studenți români 2017-2018

 

 

 

 

  

   Search Engine Optimization