Informaţii privind cantina studenţească  • numărul total de locuri: 208 persoane / serie
  • perioada de funcţionare a cantinei: 01 octombrie – 31 iulie
  • la cantină se poate servi numai prânzul şi cina
  • perioada de funcţionare în timpul zilei: 12,00 – 20,00.
  • sâmbăta şi duminica, cantina este închisă.
  • preţul mediu pentru cele două mese zilnice: 35 lei
  • meniul zilnic este prezentat la avizierul cantinei
  • regia de cantină este următoarea: 40% - pentru studenţii căminizaţi, 75% - pentru studenţii care nu locuiesc în cămine şi 95% - pentru personalul didactic, didactic auxiliar și de cercetare din universitate.

 

 

                                                                 ŞEF SERVICIU SOCIAL,
                                                                           Ing. Nicolai Bobric

 

   Search Engine Optimization