Tipuri de burse

             În conformitate cu prevederile legislative, studenţii din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava care urmează cursuri de zi, învăţământ fără taxă şi cu taxă, pot beneficia de următoarele tipuri de burse şi forme de sprijin material:

  1. burse de merit;
  2. burse de studiu;
  3. burse sociale;
  4. burse de ajutor social ocazional;
  5. burse mediu rural;
  6. burse pentru sportivii de performanţă;
  7. subvenţii individuale de sprijin pentru cazare (OUG 73/2004);
  8. decontarea biletelor de transport auto urban şi interurban, în cuantum de 50% din valoare.
   Search Engine Optimization